De CGK schenkt aandacht aan ‘Nederland Zendingsland’

Het laatste nummer van het blad ‘Doorgeven’ van de Christelijk Gereformeerde Kerken staat in het teken van ‘Nederland Zendingsland’.

De redactie schrijft: Nederland is niet meer de christelijke natie zoals we dat lange tijd beleefden. Dat geeft ook een andere blik op de rol en de plek van de kerk. We zijn er als kerk niet om onszelf in stand te houden. Jezus Christus wil zijn kerk gebruiken om in de wereld van Hem te getuigen. Dat kan niet meer alleen door zendelingen uit te zenden naar verre gebieden waar ze Jezus nog niet kennen

Eén van de artikelen is geschreven door Dr. Moses Alagbe. Hij woont en werkt in Amsterdam als pastor van een immigrantenkerk. Hij promoveerde op een onderzoek naar christelijk leiderschap in wereldsteden.

Hij schrijft: De gevestigde Nederlandse kerk en de migrantenkerk hebben elkaar nodig. De migrantenkerk kan de Nederlandse kerk helpen om het christelijke aspect van gemeenschap-zijn opnieuw te ontdekken. Het integrale begrip van de christelijke spiritualiteit en het praktische geloof van migranten kan eveneens tot zegen zijn voor de Nederlandse kerk.

‘Doorgeven’ is hier te lezen.