25 jaar Bridging Gaps

Ruim 100 theologen uit Azië, Afrika, Latijns-Amerika, Australië en Europa bogen zich over de bijdrage van theologie aan vier wereldwijde uitdagingen: migratie, gender, armoede en het klimaat. Verbinding, wederzijdse bemoediging en inspiratie zijn hiervoor nodig. Het symposium “Building bridges towards a more human society” op 16 en 17 oktober bood dit in ruime mate. Het gaf vorm aan het 25-jarig jubileum van het uitwisselingsprogramma Bridging Gaps aan de Protestantse Theologische Universiteit en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit. Sprekers waren voormalige deelnemers aan dit programma.

Prof. Ruard Ganzevoort, decaan van de Faculteit Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit, opende het symposium met een betoog voor theologie die haar roeping zoekt op het snijvlak van wat haar passie is en waar haar deskundigheid ligt. Contextuele theologie en bijbelinterpretatie zijn hier goede voorbeelden van.Ze sluiten aan bij de deskundigheid van theologen: religieuze bronnen interpreteren en bij wat theologen drijft: het verlangen naar een betere wereld. Op die manier kan de theologie een bijdrage leveren in een tijd van een wereldwijde pandemie, racisme en klimaatverandering. Ganzevoort prees het werk van het Bridging Gaps programma van de afgelopen 25 jaar en sprak de hoop uit dat het zijn bijdrage nog lang mag leveren.

Op soortgelijke wijze opende Prof. Mechteld Jansen, rector van de Protestantse Theologische Universiteit, de tweede dag van het symposium. Ze benadrukte de meerwaarde van contextuele theologie die de grote thema’s van de 21ste eeuw durft aan te pakken. Daarbij is het van groot belang voor Europese theologie om te leren van het Zuiden, om te verbinden en elkaar uit te dagen. Een teken van zulke verbinding is ook dat de Protestantse Theologische Universiteit en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit hierbij met elkaar en met vele maatschappelijke en kerkelijke partners samenwerken. Dit was ook te zien aan de goede vertegenwoordiging van vele kerkelijke gemeentes die soms al 25 jaar met studenten uit het programma optrekken en kerkelijke organisaties zoals Kerk in Actie, die als partners het programma mogelijk maken.

Lees hier het gehele verslag.