Digitale Tentoonstelling: Kaarten met een boodschap

Op de website van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht is recent een bijzondere collectie digitaal publiek gemaakt: zendingskaarten uit de periode 1850-1950. 

Op de site staat de volgende begeleidende tekst: 

Zendingskaarten hebben een grote appellerende kracht. In één oogopslag bieden ze niet alleen een aantrekkelijk beeld of geografische informatie: ze doen een beroep op de toeschouwer om de verspreiding van het evangelie te ondersteunen. Dit maakt zendingscartografie tot een boeiend onderwerp: kaarten bevatten een boodschap. Oude zendingskaarten dragen de zware last van de geschiedenis van de zending, de gemengde erfenis van imperialisme, onderdrukking en racisme, alsook onderwijs, ontwikkeling en medische zorg met zich mee. Daarom is hun historische betekenis niet beperkt tot de verspreiding van het christendom, maar houden ze ook verband met de ontwikkeling van mondiale betrekkingen en imperialisme in het algemeen. De kaarten in deze tentoonstelling zijn een lens op de westerse houding ten opzichte van de niet-westerse wereld.

Kaarten die de verspreiding van het evangelie laten zien zijn er in vele soorten en maten. Schetsmatige kaarten gemaakt door de zendelingen zelf, wandkaarten die opgehangen werden tijdens lezingen om geld op te halen voor de zending, wereldkaarten of juist exemplaren die inzoomen op een bepaald gebied, eenvoudige kaarten voor kinderen met slechts drie kleuraanduidingen waarbij zwart staat voor heidens: u vindt ze allemaal terug in de digitale tentoonstelling  Kaarten met een boodschap: zendingscartografie ca. 1850-1950.

 

Hier kunt een interview lezen met initiatiefnemers Dr. David Onnekink,  Dr. David Onnekink universitair docent vroegmoderne geschiedenis van internationale betrekkingen, onderzoeksassistent Hannah de Korte en conservator kaarten en atlassen van de UB Marco van Egmond.

 

Afbeelding: ‘Kaart der Nederl. bezittingen op het eiland Nieuw-Guinea ten dienste der Utrechtsche Zending’, 1863