In memoriam: Robert J. Schreiter

Op 2 juni overleed op 73-jarige leeftijd de Amerikaanse theoloog Robert J. Schreiter. Hij was lid van de congregatie van de Missionarissen van het Kostbaar Bloed en doceerde sinds 1974 aan de Catholic Theological Union in Chicago. Geboeid als hij was door het werk van Edward Schillebeeckx, leerde hij Nederlands en studeerde een tijd in Nijmegen, waar hij ook promoveerde. 

Voor veel missiologen en intercultureel theologen is hij met name bekend door zijn boeken Constructing Local Theologies (1985) en het werk dat de lijnen die hij daar uitzet uitwerkt voor een globaliserende wereld The New Catholicity. Theology Between the Global and the Local (1997)In beide werken zoekt hij theologisch aan te sluiten bij de vragen van de tijd en hoe die zich verhouden tot de traditie waarin hij stond. De missiologische en ecclesiologische vragen die hij opwierp en de suggesties die hij deed maakten dat deze, en andere werken, zeer relevant waren ook buiten de Rooms-Katholieke wereld. De verbanden die hij in zijn werk legde tussen vragen omtrent inculturatie, verzoening en vergeving en hoe die steeds tussen het lokale en het globale, de traditie en de actualiteit, tekst en context vorm krijgen en van belang zijn voor missie zullen ook voor komende generaties pertinent blijven.