Foundation Academy of Amsterdam 15 jaar.

Dit jaar bestaat de Foundation Academy of Amsterdam 15 jaar. De FAA is een groeiend academisch instituut op het gebied van theologie en sociale wetenschappen, dat zich richt op diegenen die uitgesloten blijven van reguliere academische vorming: onder andere migranten, mensen met een laag inkomen, uitgesloten minderheden, mensen wereldwijd die om financiële redenen geen hoger onderwijs kunnen volgen, of Christenen die in een situatie van vervolging leven (voor een volledige lijst, klik hier). Zij worden onderwezen door academici die hun kennis en tijd vrijwillig inzetten voor deze groepen. De oprichter, Dr. Samuel Lee, reflecteert in zijn bijdrage in de nieuwsbrief van de FAA op de afgelopen 15 jaar. Hieronder volgt de tekst. De gehele nieuwsbrief is hier in te zien. 

In mijn wildste fantasieën had ik niet kunnen bedenken dat we zouden zijn waar we nu zijn. In 2006 besloot ik om kosteloos 15 migranten – sommigen gevlucht, sommigen ongedocumenteerd, sommigen stateloos – college te geven in sociologie en culturele antropologie in combinatie met theologie. Mijn ambitie was: mensen die daarvoor nooit de kans hadden gekregen, academisch onderwijs te geven. 15 jaar geleden werkte ik alleen, met één staflid. Vandaag hebben we zo’n twintig docenten: academici die hun kennis willen delen met de kwetsbaarste mensen ter wereld. Er zijn drie scholen: de School of Theology (de nieuwe naam vanaf september), de School of Global Studies, en de School of Integrated Human Rights. We hebben zo’n 100 studenten in Nederland opgeleid en meer dan 200 in het buitenland. Enkelen van hen zijn nu pastor, zoals Rick Wan (zie zijn verhaal verderop in deze nieuwsbrief). Anderen zijn activisten geworden, of docent, of ze werken voor een NGO. In juni ging Francis terug naar Oost-Afrika voor een betaalde baan bij een hulporganisatie. Een andere student kreeg werk bij de bibliotheek van het Baptist House in Amsterdam. Weer een ander kreeg een betaalde interne opleiding bij een IT-bedrijf.

Toen we begonnen, geloofden weinigen erin en dat is begrijpelijk. Maar we zijn dankbaar dat we geholpen zijn door partners als Haella, de Waalse kerk, Samen kerk in Nederland, de Vrije Universiteit, het Center For Theology of Migration, de Kampen University, CFMW (Commission for Filipino Migrant Workers,) ASKV Refugee Support, het Wereldhuis en JCF Church. In plaats van in een kleine ruimte zitten we nu in het CEC-gebouw (Cultural Educational Center), waar we dankbaar voor zijn. Mijn speciale dank gaat uit naar alle vrijwillige docenten en stafmedewerkers, die dit werk met hart en ziel doen. Tenslotte wil ik alle mensen en alle zojuist genoemde organisaties bedanken die ons sponsoren. Zonder uw hulp was deze droom nooit waar geworden. Ik durf de stelling aan dat de Foundation Academy of Amsterdam een van de weinige onderwijsinstellingen is die zich rekenschap geeft van de issues van migranten en gemarginaliseerden, door deze mensen een bij hen passende academische opleiding met oog voor context te geven.

Ons Academisch Jaar zal beginnen met een openbaar college van een van mijn beste vrienden en collega’s, professor Amos Yong (zie pagina 2). We zullen onze visie en missie blijven uitvoeren. We kijken uit naar de dag dat we de 30e verjaardag van de FAA kunnen vieren. We hopen dat toekomstige generaties de bescheiden oorsprong van de FAA nooit vergeten zullen. Ik wens u en jullie een heerlijke zomervakantie en het allerbeste

Dr. Samuel Lee Oprichter en rector van de Foundation Academy of Amsterdam