IZB Training Twenties-four-seven

De IZB-afdelingen Dabar en Focus hebben de handen ineen geslagen voor een nieuwe discipelschapstraining voor twintigers, genaamd ‘Twenties-four-seven’. De training is een reactie op twee ontwikkelingen: enerzijds het verlangen om Dabaristen ook door het jaar heen uit te dagen lokaal missionair te zijn, anderzijds de vraag van gemeenten om hun twintigers te helpen in het concreet christen-zijn in deze tijd.  

De training bestaat uit vier avonden die twintigers interactief en uitdagend voor de vraag stellen wat hun roeping is, wat nu het evangelie is en hoe zij dat kunnen delen met de mensen om zich heen, en wat de kerk betekent in de wereld en in hun eigen leven. Daarnaast maken de deelnemers kennis met verschillende vormen van lokaal missionair zijn, en oefenen zij in luisteren en het leven delen. Dat begint al tijdens de training, met de groep deelnemers. Naast bijbelstudie en gesprek staan ook een maaltijd en een borrel op het programma, om ontmoeting tussen twintigers van verschillende achtergronden te stimuleren. 

De bedoeling van deze training is om gelovige twintigers, die vaak in een verschuiving van levensfase zitten, handvatten te geven in het concreet uitleven van hun geloof in het dagelijks leven. Een missionair leven bestaat niet (alleen) uit campingevangelisatie of een werkvakantie op het zendingsveld, maar begint bij alledaags christen-zijn en het leven delen met mensen om je heen, gelovig of niet. Daarnaast hopen we dat twintigers meer aansluiting vinden bij lokale missionaire initiatieven, vanuit de kerk of andere organisaties. Of dat ze zelf in beweging komen, om samen dichtbij huis het evangelie te delen. 

Inmiddels is de pilot-versie van de training afgerond. Deelnemers zijn enthousiast. Maarten vertelt: “Ik heb me aangemeld voor deze training omdat ik veel vragen had over hoe ik missionair kan zijn in mijn omgeving. Hoe deel ik nou het evangelie onder mijn leeftijdsgenoten? Wat zeg ik dan eigenlijk? Tijdens de training ben ik erachter gekomen dat missionair zijn veel dichter bij jezelf begint dan dat je eigenlijk denkt.” Anne geeft aan dat vooral het onderling gesprek met andere twintigers haar goed doet. “Het is heerlijk om met andere twintigers ervaringen te delen en te sparren over hoe je je christen-zijn deelt met anderen.”

Graag geven we deze training aan nieuwe groepen jongeren, bijvoorbeeld jeugdverenigingen of kringen met twintigers, om hen en hun gemeente te ondersteunen in missionair bewustzijn. Ben je zelf twintiger en op zoek naar ruimte voor deze vragen? Of zou je het mooi vinden als deze training in jouw gemeente wordt aangeboden? We komen graag met je in contact, via dabar@izb.nl!