Publicatie: Het verdriet van de zending

Het boek Het verdriet van de zending. De stem van de kinderen in Nederland gaat over de kinderen van zendelingen die in Nederland verbleven terwijl hun ouders in het buitenland werkten. De kern van het boek wordt gevormd door dertien interviews met kinderen, inmiddels volwassenen, die dit destijds in hun jonge jaren hebben meegemaakt. Hoewel een groot aantal kinderen daarna weinig problemen hebben gehad, hebben vele andere wel diepe psychische wonden opgelopen. In dit boek wordt een inkijkje gegeven in hoe zij dit hebben beleefd en hoe het later verder gegaan is.

Tegelijkertijd staat het boek stil bij het verschil tussen de kinderen van zendelingen en die van koloniale ambtenaren, diplomaten en mensen die werkten voor grote bedrijven – de plantages, de oliemaatschappijen, maar later ook de NGO’s. Maar bij de kinderen van zendelingen speelde nog iets anders mee. Vaak stond op de achtergrond dat de scheiding van hun ouders nodig was omdat de Heer hun vader en moeder tot dat andere werk geroepen had. Bij hen speelde ook het geloof een rol. Dat maakte hun pijn soms anders, riep vragen op over wie God dan wel was.

In dit boek komt daarom niet alleen de historische context van deze gewoonte aan de orde, maar ook de theologie en dan vooral de uitleg van sommige Bijbelverhalen. Aan het einde wordt stil gestaan bij wat dit alles bij deze kinderen teweeg heeft gebracht, en bij de vraag of de zending niet te ver is gegaan.

Het boek van dr. Freek L. Bakker is de eerste uitgave van Stichting Zendingserfgoed in de Zendingserfgoedreeks en is voor € 15,- te bestellen via zendingserfgoed.nl/publicaties (ISBN 9789083080932)