Paasgroet

In deze Goede Week, waarin we voor het eerst in twee jaar weer bij elkaar mogen komen om het lijden en sterven van Jezus Christus te gedenken en zijn opstanding te vieren, wensen het bestuur en de medewerkers van de Nederlandse Zendingsraad u allen gezegende dagen.