ZZg: zending door uitwisseling

Op de site van het Zeister Zendingsgenootschap staat een mooi artikel over hoe zij bezig zijn na te denken over zending wereldwijd in 2022 en verder. Uitwisseling tussen de partners is hierbij het leidend principe – een principe dat hen werd aangereikt, precies door de partners “in het zuiden”. Vragen die en een thema dat in het verlengde ligt van het jaarthema van de NZR: wederkerigheid en gelijkwaardigheid. 

Hieronder volgt een deel van het artikel. U kunt het hier in zijn geheel lezen. 

In de komende jaren wil het ZZg opnieuw betekenis geven aan het begrip zending. We zijn tenslotte een zendingsgenootschap, maar hoe komt dat eigenlijk tot uiting anno 2022?

Het ZZg steunt diaconale projecten wereldwijd met een financiële gift en we bidden voor onze zusters en broeders die zich onder lastige omstandigheden inzetten voor een betere wereld. Is dat niet genoeg? Waarom moeten we zending opnieuw uitvinden? Het antwoord daarop vinden we verrassend genoeg bij diezelfde zusters en broeders in het zuiden van de wereld. […]

De rol van de kerk
Als we dezer dagen wel eens telefonisch of via Zoom contact hebben met collega’s uit bijvoorbeeld Jamaica, Suriname of Zuid-Afrika, kan het gesprek zomaar ineens gaan over geweld in de samenleving. Die collega’s duiden dat geweld niet alleen door het benoemen van feitelijke oorzaken, maar wijzen ook een spirituele achtergrond aan “waar de kerk dus een rol in te nemen heeft”. In de Europese cultuur is ook sprake van groeiend geweld in de samenleving. We hebben gezien dat onze ‘eigen Europese’ theologie ons niet goed helpt om een rol te spelen bij maatschappelijke problemen. Tegelijkertijd horen we van de collega’s in het zuiden van de wereld dat dit in hun cultuur vaak anders ligt. Hebben we wereldwijd een ander soort theologie nodig?

2022: een nieuwe stap
Dit jaar willen we een nieuwe stap zetten in het leerproces dat we jaren geleden zijn begonnen. Inspiratie en bezieling staan niet langer in dienst van het werven van giften voor projecten, maar worden doelen op zich. Daarom zijn we blij dat we dit jaar, na een lange periode van stilte door corona, onze partners en collega’s in het zuiden kunnen ontmoeten, fysiek dan wel online. Voor het ZZg is het duidelijk dat ons voornemen van zending door uitwisseling valt of staat met ‘draagvlak’ van bovengenoemden. Als het voor hen niet bruik- baar is, kunnen wij er ook niets mee. Daarom willen we hun eerst maar eens de vraag stellen: zien jullie het zitten om je vragen uit de praktijk te bespreken en bruikbaar te maken voor anderen? Dat hoeft niet noodzakelijk een ‘zuidelijke’ theologie van de Broedergemeente op te leveren. Misschien hebben we wel een hele andere, nieuwe, frisse vorm van uitwis- seling en reflectie nodig. Dat kan een vorm zijn die nog maar weinig lijkt op een degelijke, klassieke theologie. We houden de uitkomst van onze zoektocht naar vruchtbare uitwisseling voorlopig open, waarbij we ons willen laten leiden en inspireren door de verhalen van onze partners in het zuiden.

Afbeelding: Aarón Blanco Tejedor op Unsplash