Binnenkort: Het dagboek van Lien Langevoort-Besselaar

Het Dagboek van Lien Langevoort-Besselaar, Minahassa 1902-1910 is geschreven door een zendelingsvrouw aan het begin van de twintigste eeuw en plaatst de lezer midden in het leven van een zendelingsgezin dat – ver weg van de familie in Nederland – zijn roeping volgde om christenen in, wat toen Nederlands-Indië was, te dienen.

Het boek sluit op bijzondere wijze aan bij de thematiek van het eerste boek in de Zendingserfgoedreeks Het verdriet van de zending, omdat ook vader en moeder Langevoort-Besselaar bij hun eerste verlof na tien jaar hun twee oudste kinderen in Nederland voor opleiding en opvoeding moesten achterlaten. Ze zouden Stien (11) en Dick (7) pas tien jaar later, als die al volwassen zijn, weer in de armen sluiten. Hier heeft vooral Lien Langevoort-Besselaar het moeilijk mee en ze besluit, als het zendingsechtpaar naar de Minahassa op Noord-Celebes (nu Sulawesi) wordt overgeplaatst, om voor haar beide kinderen in het vaderland een dagboek te gaan bijhouden, zoals blijkt uit de openingszin:

“Bij mijn terugkeer in Indië had ik mij voorgenomen een dagboek te beginnen opdat daaruit naderhand onze achtergebleven lievelingen in Holland eenigszins een denkbeeld zouden kunnen vormen van het lief en leed aan het Zendingswerk verbonden. Door verschillende redenen echter kwam ik niet tot volvoering van mijn plan. Ook onze verplaatsing van Saparoea naar Ratahan was daar oorzaak van, maar nu wij hier reeds eenigszins thuis zijn, wil ik niet langer wachten.”

Dit Dagboek dat bewaard is gebleven, is bijzonder omdat het het zendingsleven vanuit de beleving van de vrouw van de zendeling beschrijft en dus minder over het werk van de zendeling gaat, zoals dat in officiële rapporten en verhalen in zendingsbladen gaat. Ze is open over haar eigen angsten als haar man weer een lange tournee moet maken. Ze kampt met gezondheidsproblemen en is constant in angst dat haar, haar man of de kinderen hier of in Holland iets zal overkomen. Het dagboek levert zo een fascinerend tijdsbeeld.

Het boek van Rob Ruijs en Tom van den End is de tweede uitgave van Stichting Zendingserfgoed in de Zendingserfgoedreeks en is voor € 15,- (exclusief verzendkosten) rechtstreeks te bestellen via het bestelformulier op de website: www.zendingserfgoed.nl/publicaties.