Archieven en bibliotheek WCC digitaal toegankelijk

De Wereldraad van Kerken heeft zijn archieven en bibliotheek digitaal ontsloten. Het is daarmee nu mogelijk om online vele collecties, waaronder die van de zendingsafdeling CWME, te raadplegen. Dit biedt onderzoekers, theologiestudenten en geïnteresseerden de mogelijkheid om kennis te nemen van ontwikkelingen in de oecumenische beweging en de zoektocht naar een relevante theologie voor kerk en zending.

Een collectie van zo’n 53 documenten van CWME is digitaal in te zien en te downloaden, evenals bijvoorbeeld collecties van het Central Committee, Faith and Order en .de programma’s voor interreligieuze dialoog.

De ontsloten documenten van CWME omvatten onder meer de ook in boekvorm uitgegeven rapporten van wereldzendingsconferenties, maar tevens de gedrukte notulen van deze bijeenkomsten. Voor missiologen, onderzoekers en theologiestudenten bieden de ontsloten archieven een schat aan materiaal, dat goed inzicht geeft in de ontwikkeling in denken en handelen van de missionaire beweging. Klik hier voor de startpagina van de ontsloten collecties van de Wereldraad en het materiaal van CWME. Gebruik deze link voor toegang tot de archieven, bibliotheekcatalogus en WCC online resources.