Boek ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’ over duurzaam kerk-zijn

Recent verscheen het boek Geloof en een hoop zonnepanelen van theatermaker en journalist Kees Posthumus. GroeneKerken werkte mee aan dit boek, waarmee lezers worden gestimuleerd om hun eigen leven, en dat van hun kerk of geloofsgemeenschap te verduurzamen.

Overal in Nederlandse kerken zijn mensen op zoek naar een meer duurzame manier van leven. Want wie gelooft in een scheppende God, wil voor de prachtige schepping zorgen en deze bewaren. Maar hoe doe je dat als kerk? Hoe houd je duurzaam leven vol? En hoe blijf je, samen, geïnspireerd? 

Ter ere van het 10-jarig jubileum van GroeneKerken in 2021, verzamelde Kees Posthumus verhalen van kerken die duurzame stappen zetten. In het boek Geloof en een hoop zonnepanelen zijn deze verhalen gebundeld, en aangevuld met interviews, prachtige verhalen en gedichten over Gods Schepping, passende liederen, gebeden en recepten en grappige cartoons van Martijn Cornelissen. Het boek schetst een beeld van kerken die in beweging willen komen voor Gods schepping en geeft kerken en kerkleden handvatten om zelf stappen te zetten. 

10 jaar GroeneKerken

In de afgelopen 10 jaar sloten al bijna 400 kerken zich aan bij het netwerk van groene kerken, van protestants en katholiek tot gereformeerd en evangelisch. Ook zijn er vijftien groene moskeeën en een groene Joodse sjoel. Jan Vroonland is vanaf het begin, in 2011, betrokken als vrijwilliger. ‘Zorg voor de schepping was jaren geleden een onderbelicht thema. Door de oprichting van GroeneKerken zie je nu steeds meer duurzame diakenen en milieudiakenen die duurzaamheid in hun kerk een gezicht geven.’

Vroonland is al jaren ambassadeur voor GroeneKerken. ‘GroeneKerken is laagdrempelig. Als je als kerk de intentie hebt om met een of twee thema’s aan de slag te gaan, kun je al meedoen.’ Het netwerk van groene kerken – bijna 400 in totaal – biedt allerlei mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen en elkaar te enthousiasmeren. ‘Het is een prachtig thema om als kerk mee aan de slag te gaan. Gezonde lucht, gezond voedsel, daar is elk mens bij gebaat. Daar zit de winst. En het is een 100 procent bindmiddel: of je nou islamiet, christen, boeddhist of hindoe bent, iedereen heeft belang bij duurzaamheid. Daar kunnen we elkaar in vinden. Ook geef je hiermee een mooi signaal af naar de jongere generatie: dat je de aarde leefbaar wilt houden voor hen.’

Heb uw naaste lief als uzelf

Groene kerk worden of zijn is niet altijd even makkelijk, beaamt Vroonland. ‘Je moet een lange adem hebben. De praktijk is vaak weerbarstig. Want er zit een confronterend tintje aan. Vaak gaat het over het veranderen van je eigen leefstijl of de leefstijl van je kerk. Welke energieleverancier kies ik, welke thee, schoonmaakmiddelen of kleding koop ik? Draag ik misschien bij aan een systeem dat haaks staat op de opdracht: heb uw naaste lief als uzelf?’

Probeer daarom gewoon te beginnen, en zet kleine stapjes, adviseert Vroonland. ‘Benadruk dat het leuk is, dat er een wereld voor je open gaat. Want er zijn zoveel mogelijkheden als het gaat om duurzame kleding, eerlijke winkelroutes of het bij- en vlindervriendelijk maken van je kerktuin.’

Met het boek Geloof en een hoop zonnepanelen wil Kees Posthumus groen en duurzaam leven onder de aandacht brengen. Vroonland: ‘Kees is een verhalenverteller pur sang. Zijn boek is een prachtige inspiratiebron die mensen op ideeën brengt. Want alles begint met inzicht. Het boek prikkelt je om na te denken en in beweging te komen.’