Kerken, zendingsorganisaties en noodhulp in Pakistan

Waar we in Nederland aan het einde komen van een lange warme en droge tijd, staat een derde van Pakistan onder water door onophoudelijke regens. De klimaatcrisis uit zich daar op een andere, maar verwoestende wijze, terwijl een land als Pakistan nauwelijks debet is aan de oorzaken van de crisis.

Vanuit Nederlandse kerken en zendingsorganisaties wordt geld ingezameld om noodhulp te verlenen aan de getroffenen in Pakistan.

3xM schrijft in haar nieuwsbrief:

Al 16 jaar verspreiden wij in Pakistan het Evangelie met onze lokale partner. Onze projecten bevinden zich niet in de getroffen gebieden, maar andere projecten van deze partner wel. Zo geven ze cursussen voor analfabete kinderen en jongeren om ze een kans op een betere toekomst te geven. Ook zij en hun families zijn getroffen door deze ramp, want hun huizen en scholen zijn weggevaagd. Daarom komen we in actie!Allereerst willen we doen waar we goed in zijn: moderne media gebruiken om mensen een boodschap van hoop te geven. Daarom produceren we een serie korte video’s over psychosociale hulp, gezondheid en hygiëne. We produceren ze in het Urdu en vertalen de video’s naar de lokale talen Sindhi, Pashto en Balochi. Daardoor kunnen ze in heel Pakistan uitgezonden worden.

Daarnaast worden ‘Eerste hulp boxen’ gemaakt en verspreid onder de docenten van het project, de studenten en hun familie. Hierin zitten eerste behoeftes zoals zeep, shampoo etc. De actie wordt volledig georganiseerd en gecoördineerd door onze lokale partner in Pakistan.

Doe mee en geef de Pakistani hoop! Voor het maken van de video’s en het maken en uitdelen van de ‘Eerste hulp boxen’ is in totaal € 10.952,38 nodig.
We geloven dat wij samen met onze achterban dit bedrag kunnen realiseren. Helpt u mee?

Operatie Mobilisatie in Nederland ondersteunt de Pakistaanse afdeling en schrijft:

Als organisatie verspreiden we al sinds 1979 in Pakistan het Evangelie en bouwen we mee aan levende gemeenschappen van Jezus-volgers. Ook onze basis in de provincie Sindh is zwaar getroffen. Het team in Pakistan is begonnen met het geven van noodhulp en gebruikt het netwerk dat het team ter plaatste heeft opgebouwd, om families in de provincie Sindh te ondersteunen. Met voedsel- en hygiënepakketten en medische hulp. “Maar we zien dat de nood veel groter is. Om meer mensen, gedurende langere tijd te ondersteunen, zijn er fondsen nodig”, zegt Imran Gill, directeur van OM Pakistan.

Help mee om zoveel mogelijk mensen noodhulp te bieden en maak een gift over. Ook vragen we om, samen met ons, te bidden voor het zwaar getroffen land.
Alvast bedankt en Gods zegen.

Ook Kerk in Actie is via partnerorganisaties actief en vraagt om steun:

Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. 1700 gezinnen krijgen een voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee.