Nieuwe publicaties om eeuwfeest Internationale Zendingsraad (IMC) te vieren

In een videoboekpresentatie en discussie introduceert de Wereldraad van Kerken (WCC) A Hundred Years of Mission Cooperation en Together in the Mission of God in verband met het honderdjarig bestaan van de Internationale Zendingsraad, opgericht in 1921.

Onder leiding van ds. Michael Blair (United Church of Canada) zijn bij de presentatie enkele redacteuren en medewerkers van de boeken aanwezig. “Ik vertrouw erop dat degenen die deelnemen … zullen erkennen dat het een werk van liefde is geweest …” zegt Blair, die ook drie vragen stelt aan de panelleden.

“Waarom moeten we aandacht besteden aan de oprichting van de Internationale Zendingsraad in 1921?” vraagt Blair. Een tweede vraag is: “Wat hebben we geleerd van het studieproces dat heeft plaatsgevonden,” terwijl een derde vraag is: “Is er toekomst voor een samenwerkingsverband in zending?”

Ds. Dr. Risto Jukko, directeur van de WCC Commissie voor Wereldzending en Evangelisatie, voegde toe dat het een eer is om de twee boeken te lanceren. “In feite gaan deze twee boeken samen…” zegt hij, terwijl hij de kijkers door de foto’s op de covers van de boeken leidt.

 Dr. Marina Ngursangzeli Behera (Oxford Centre for Mission Studies, UK) deelt haar vreugde over het feit dat zij de afgelopen twee jaar aan de publicaties heeft kunnen werken, waaronder een bijeenkomst voor theologiestudenten. “Ik was zo verbaasd om de gretigheid van die studenten te zien toen ze vragen stelden, toen ze deelnamen aan discussies,” zei ze. “We kijken niet alleen naar de geschiedenis… maar ook naar hoe mensen samenwerken in Gods missie.”

Jingqin Gu (China Christian Council) geeft commentaar als een van de leden van de WCC Commissie voor Wereldzending en Evangelisatie die studiecentra heeft samengesteld en ermee heeft samengewerkt.

Ds. Dr. Michael Biehl (Vereniging van Protestantse Kerken en Zending in Duitsland) drukt zijn dankbaarheid uit over de bereidheid van mensen om online samen te komen om bij te dragen aan discussies over de boeken. “Een van de dingen die we geleerd hebben is dat er veel meer gebeurt dan we zien,” zei hij.

Ds. Prof. Dr. Kenneth R. Ross (Zomba Theological College in Malawi) overdenkt hoe belangrijk de geschiedenis van de Internationale Zendingsraad is bij het herdenken van zending voor de toekomst. “Je hoort vaak mensen spreken over de WCC die in 1948 begon, wat natuurlijk juist is, maar het kwam niet uit het niets in 1948,” zegt hij. “Ik denk dat het belangrijk is om te eren waar je vandaan komt.”

Klik op de titel om het boek in te zien of te downloaden:

A Hundred Years of Mission Cooperation

Together in the Mission of God