Berdine van den Toren-Lekkerkerker wordt half januari 2023 directeur van de Nederlandse Zendingsraad – Gert Noort neemt afscheid

Berdine van den Toren-Lekkerkerker wordt met ingang van 19 januari 2023 directeur van de Nederlandse Zendingsraad (NZR). Het bestuur van de NZR is blij dat zij, na bijna twee jaar als interim-directeur, verder leiding kan geven aan de route naar een dynamische netwerkorganisatie in het hart van de huidige missiepraktijk mét veel kennis van de geschiedenis van zending. 

Met de aanstelling van een nieuwe directeur, neemt de Nederlandse Zendingsraad met veel waardering voor zijn werk en persoon afscheid van prof. dr. Gert Noort. Hij zal noodgedwongen door ziekte per half januari zijn directeurschap van de NZR beëindigen. Noort was directeur sinds eind 2010 en sinds begin 2019 was hij bovendien vanuit de NZR bijzonder hoogleraar missiologie aan de TU Kampen.

Dr. Berdine van den Toren-Lekkerkerker behaalde in mei 2021 de doctorsgraad aan de Protestantse Theologische Universiteit met het proefschrift ‘Mission as Community: The Church Mission Society as Gift and Call in an Individualised and Globalised World’. Naast de invulling van het interim-directeurschap van de NZR, werkt ze ook bij de Church Mission Society (CMS). Dat doet ze als consultant en docent op het gebied van missie voor (franstalig) Afrika en Azië. Dit werk zal ze als directeur als neventaak voortzetten.

In de afgelopen periode implementeerde Berdine van den Toren-Lekkerkerker bij de Nederlandse Zendingsraad onder meer een nieuw strategisch plan, gaf leiding aan een verdiepingsslag met de aangesloten organisaties rondom het jaarthema ‘wederkerigheid en gelijkwaardigheid’ toegespitst op missionaire organisaties en structuren wereldwijd en initieerde de launch van een nieuwe website. In haar werk gedurende de interim-periode heeft Berdine overtuigend laten zien de positie van directeur bekwaam te kunnen bekleden. Het bestuur kijkt uit naar een goede samenwerking en wenst de nieuwe directeur Gods zegen toe in haar werk.