Je weet dat je een Third Culture Kid (TCK) bent…

… Als je levensverhaal meerdere keren de zin “en toen gingen we naar…” bevat. Bovenstaande was een van de uitspraken tijdens de jaarlijkse MemberCare toerustingsdag op 18 november 2022. Het thema was: “Kinderen en Zending – aandacht voor TCKs binnen member care”. De aanwezigen waren zowel vertegenwoordigers van diverse zendingsorganisaties in Nederland als individuele belangstellenden in het onderwerp.

Tijdens de plenaire sessies spraken Corry Nap (InTransit) en Kezia Schoonveld (WEC Nederland). Corry sprak over Mission Kids in verleden en toekomst. Zij gaf de uitdaging mee om na te denken over ‘Het Gezin als Missie’. Kezia deelde praktijkervaringen en wat we daarvan kunnen leren. Beide benadrukten het belang van goede aandacht voor kinderen in het hele traject dat hun ouders als zendingswerkers meemaken. Een traject dat loopt van nadenken over uitgaan tot en met terug zijn, niet alleen terugkomen, in een paspoortland. Veel kinderen, vaak inmiddels volwassen, ervaren hoe goed het voor hen is om de ervaringen (van vroeger) te delen.

In diverse workshops werden TCK-onderwerpen besproken. Een daarvan ging over de begeleiding van TCKs met een rugzak. Dit is een uitdaging voor gezinnen, maar ook een onderwerp waarover organisaties goed over na- en mee moeten denken. De dag werd afgesloten met een panelgesprek met Adult TCKs.

Ik vond het opnieuw goed om bij een dag als deze te zijn. Naast het officiële programma was er tijd voor onderling contact en verder gesprek. Heel waardevol!

Helma Rem (Personeelsconsulent Wycliffe Bijbelvertalers)