Lausanne Global Analysis: De transformerende kracht van diep luisteren

Naar aanleiding van de wereldwijde oproepen van het leiderschapsteam van de Lausannebeweging tot luisteren[1] kunnen we ons afvragen: waar luisteren we precies naar? Hoe luisteren en denken (opnieuw) we op een manier die transformerende krachten voortbrengt? Wat zijn de wegen en kenmerken van diep luisteren en (opnieuw) bedenken die wij als volgelingen van Christus belichamen? Dertig jaar geleden moedigde John Stott ons aan de kunst van het ‘dubbel luisteren’ te beoefenen – naar Gods woord en Gods wereld.[2] Maar hij verwoordde niet hoe de houding van luisteren en vernieuwende verbeelding eruitziet als een handeling die meervoudige transformaties teweegbrengt.

Dit artikel nodigt evangelische leiders uit om de kunst van het luisteren en (opnieuw) bedenken eerst en vooral te cultiveren bij de gratie van de Geest door middel van drie belangrijke aspecten: het verbale, het lichaam en de stilte. Alleen dan kunnen we collectief luisteren en reageren op wie God is en wat God doet in de wereld, en uiteindelijk deelnemen aan de wereldwijde zending van God (missio Dei) in een gebroken en verdeelde wereld.

Interculturele wijsheid

Eeuwenoude wijsheid in verschillende tradities biedt ons een eindeloze schat in de kunst van het luisteren en (her)bedenken. Australische aboriginal-gemeenschappen hebben lang het belang van zitten, leren en weten geleerd en beoefend. Bij de verwelkoming van gasten op het kunstfestival ‘Yabarra-Dreaming in Light’ in het Tandanya National Aboriginal Cultural Institute, zongen zij: “Je wordt uitgenodigd om in de wodli te gaan zitten en te zien wat er om je heen is; wat je ziet zul je beginnen te kennen. Kijk en luister naar de manieren van begrijpen …”[3].

Dit soort luisteren is volledig belichaamd door geduldig zitten, kijken en begrijpen om niet alleen kennis, maar wijsheid voor het dagelijks leven te zoeken. De Senior Australian of the Year van 2021, Miriam-Rose Ungunmerr, spreekt over ‘het aanboren van die diepe bron die in ons zit’. De naam van haar stam is Ngangikurungkurr, wat ‘diepe watergeluiden’ betekent.[4] Leden van de stam nemen een afwachtende houding aan van luisteren tot de ‘diepe bron’ van binnenuit opwelt.

De oude Chinezen leerden dat de betrokkenheid van vijf samengestelde elementen een holistische belichaming vormt van ‘luisteren’. De Chinese etymologie voor het woord ’ting’ (luisteren, 聽) biedt een constructief model dat bestaat uit vijf elementen die nodig zijn voor luisteren: oren om te horen, ogen om te zien, geest om te denken, hart om te voelen, en een enkele slag voor onverdeelde aandacht:[5]

Een volledig belichaamde vorm van luisteren vereist respect en eerbied voor de ander, terwijl men de eigen vooroordelen, vooronderstellingen en projecties opzij zet. Het vereist dat men “onder” de ander gaat staan om begrip te krijgen. Luisteren is daarom een daad van nederigheid, kwetsbaarheid en geduld.

Lees hier het hele verhaal (in het Engels)

Eindnoten

  1. ‘The Evangelical Church Interacting between the Global and the Local: An Executive Summary of the Analysis of Lausanne 4 Listening Calls,’ Lausanne Movement, Dec 1, 2021, https://lausanne.org/l4/global-listening/the-evangelical-church-interacting-between-the-global-and-the-local
  2. John R. W. Stott, The Contemporary Christian: An Urgent Plea for Double Listening (Leicester: Inter-Varsity Press, 1992). 
  3. Dean Eland, ‘Eyes on the Street: See What is Around You,’ Loving the Neighbourhood, August 17, 2020, accessed 30th Sept 2022, https://lyn.unitingchurch.org.au/2020/08/
  4. Miriam-Rose Ungunmerr, ‘Listening to Another,’ Compass Theological Review 22 (1988). 
  5. ‘5 Listening Insights from the Chinese Character for Listening,’ SkillPacks, accessed 30th Sept 2022, https://www.skillpacks.com/chinese-character-listening-5day-plan/

Afbeelding: Lausanne Beweging