Verzet vanuit de kerken in Rusland tegen de oorlog in Oekraïne

Op de website van Platform Oosters Christendom is een geschreven vraaggesprek gepubliceerd tussen Prof. Dr. Heleen Zorgdrager en leden van een groep, gemengd Orthodox en Protestants, Russische theologen. Deze groep heeft rond Kerst een document gepubliceerd waarin ze, in navolging van de Bekennende Kirche in Nazi-Duitsland, vanuit hun geloof stelling nemen tegen de oorlog.

Het artikel, onder de titel: “De moed om zich uit te spreken – Russische theologen tegen de oorlog in Oekraïne” is hier te lezen.

Foto: Silar, via Wikimedia Commons