Another world is possible – Zending in een gebroken wereld

Wat gebeurt er als 20 mensen, komend uit 10 verschillende landen in Azië, samen nadenken over wat het betekent om deel te zijn van Gods missie in onze wereld? Tijdens de cursus Gospel, Culture and Integral Mission, die ik de afgelopen week heb gegeven in het Asia Gateway programma aan de Seminari Theoloji Malaysia, hebben we nagedacht over wat het betekent dat de liefde van God verkondigd en geleefd wordt in al die verschillende contexten.

Dan worden er vragen gesteld als “Hoe kan ik bidden voor de militaire overheid terwijl ik ook zie hoe die ons volk onderdrukt, gevangen houdt en zelfs doodt?”; “Hoe kunnen we mensen helpen die wel leren vissen, maar alleen toegang hebben tot een rivier met water dat vervuild is door een chemische fabriek?”; “Hoe praat je over Gods liefde als de kerk wel spreekt over redding en Gods nieuwe wereld, maar tegelijkertijd zich niet bekommert over onrecht en armoede in deze wereld?”

In de Micah Declaration (2001) wordt gesproken over integral mission als de verkondiging van het Evangelie, waarbij het niet anders kan dan dat die verkondiging sociale en politieke gevolgen heeft. Als mensen vanuit het Evangelie worden opgeroepen tot liefde, verootmoediging en verzoening op alle terreinen van het leven, dan gaat het sociaal handelen altijd samen met het getuigenis van de transformerende genade van Christus.  

Als we de wereld negeren verraden we het woord van God dat ons uitzendt om de wereld te dienen. Als we het woord van God negeren hebben we niets om naar de wereld te brengen.” (Tim Chester (ed). Justice, Mercy and Humility: Integral Mission and the Poor. Carlisle: Paternoster, 2002, p. 19, vertaling BvdTL)

Dit resoneerde met de studenten, met hun verlangen het Evangelie te delen in de eigen gemeenschap en ver daarbuiten. Het resoneerde met hun verlangen naar Gods nieuwe wereld, juist ook in hun eigen context, nu ten dele en straks volledig.

Maar wat is dan het Evangelie, het goede nieuws in de relaties en gemeenschappen, in de dagelijkse praktijk van de vele verschillende contexten in Azië? En is een andere wereld mogelijk? Aan het einde van de cursus schreven de studenten hierover het volgende gedicht – een gedicht in twee stemmen:

Shalom?
God looks down on a broken world.
Creation, groaning, in pain.
Unheard, ignored, seen, in part.

Shalom?
God who walked among us,
Strolling through the gardens that He created for His people
Sharing laughter and conversation of the peace that He longed to share
.

Shalom?
What is Shalom?

Shalom!
Loving God – Knowing Him.
Creation singing to His glory, together.
Knowing His love is for ALL of CREATION.

Shalom!
Humankind as humankind – undivided.
Embracing the colours of their skin, as threads of a tapestry.
Languages that unite to sing one song of praise to the Creator.
Living in harmony, the songs of their souls creating a symphony.

Shalom!
Does it mean love?
For the man who caused the wound that hasn’t healed, as well as the one who was hurt?
For the woman who cries in darkness, desperate for a way out of her troubles?
For the child that wanders through the streets, wondering where justice lies?

Shalom! It also means love.
For the land that aches under the exploitation that has left it colourless.
For the tears of the oceans that watch their inhabitants wash ashore with no oxygen.
For the trees of the earth that fall to the ground, uprooted, undone?

Shalom?
Can there really be peace?
Can we help heal the world of the pain that it is weighed under?
Is it not our place to embrace its needs and protect our home?
Do we have a choice?
Can we choose Shalom?

Shalom!
In God, there is Shalom.
In understanding His people.
In loving them as Christ did.
Wanting to know them as He does.
In letting the Spirit move us to be instruments of restoration.
In us, we seek Shalom!

(Gedicht geschreven door Daniella Varghese, en uitgevoerd door Daniella e.a. tijdens Asia Gateway 2023)

Berdine van den Toren-Lekkerkerker, Seremban, 20 juni 2023