Kerkenpakket Micha Zondag

Zondag 15 oktober is de jaarlijkse Micha Zondag. Dit is de zondag die het dichtst bij Wereldarmoededag valt (elk jaar op 17 oktober). Voor deze zondag heeft Micha Nederland in samenwerking met andere partners een kerkenpakket gemaakt.

De Micha Zondag gaat dit jaar over klimaatrechtvaardigheid. Het kerkenpakket krijgt de titel ‘Thuis op plekken zonder hoop’ en als ondertitel: ‘Klimaatrechtvaardigheid = naastenliefde’. Het gaat er dus over hoe sociale en ecologische gerechtigheid met elkaar verbonden zijn. Twee van de preekschetsen worden dit jaar geschreven door theologen uit het mondiale zuiden.

Het pakket bevat preekschetsen, kant-en-klare leespreken, gespreksvragen, liedsuggesties en een kinder- en tienerprogramma. De preken gaan over Joël 1 en 2 en worden geschreven door Alex Uwizeye uit Rwanda, bisschop Shourabh Pholia uit Bangladesh, Bettelies Westerbeek (PKN), Albert Balk (NGK) en Helena Posthumus (Vineyard).

Harmen Niemeijer, directeur van Micha Nederland:

“Sociale en ecologische gerechtigheid staan niet los van elkaar. Doordat we de schepping aantasten en uitbuiten, lijden er mensen. Niet alleen ver weg, maar ook dichtbij. Niet alleen later, ook nu al. Als we onze naasten willen liefhebben, is het nodig dat we respectvol leren omgaan met hun leefomgeving, hun thuis en met de grenzen van wat ons gegeven is.”

Met het kerkenpakket hoopt Micha Nederland een opbouwend gesprek binnen de kerk op gang te brengen. Het kerkenpakket komt tot stand in samenwerking met onder andere A Rocha, Groene Kerken, het Leger des Heils, New Wine, Red een Kind en Tearfund. Het kerkenpakket komt in de tweede helft van juli gratis beschikbaar op michazondag.nl.