Kerken en Wereldvluchtelingendag – suggesties

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag en kerken worden opgeroepen hierbij stil te staan in hun diensten rond die dag. Hieronder volgen een aantal suggesties van kerken en organisaties om aandacht te geven aan vluchtelingen wereldwijd en in Nederland – niet alleen rond die 20e juni, maar wel speciaal op dat moment. Als uw kerk of organisatie ook materiaal heeft voor de vieringen rond 20 juni, of suggesties heeft voor het werk met vluchtelingen, dan vernemen we dat graag!


Afbeelding: Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland heeft een speciale pagina op haar website met liturgiesuggesties, activiteiten voor delen van maaltijden en gesprek, voor een wake, met informatie over de collecte op zondag 25 juni, voor en activiteiten met kinderen en jongeren.  

In de brochure met liturgiesuggesties staat een verdieping met hierin de volgende woorden: 

“Dat mensen buiten slapen, is godgeklaagd”

De Bijbel roept ons op vreemdelingen lief te hebben en recht te doen, weet scriba René de Reuver. Voor God telt elk mens. Daarom komt de Protestantse Kerk op voor vluchtelingen. En dat is geen loos statement.

De wereld staat in brand, en ook in Nederland stapelen de problemen zich op. Kunnen we de energierekening nog blijven betalen? Is er een woning voor jonge mensen? Te midden van al onze eigen sores rammelen vluchtelingen aan onze deur. Durven we hen in de ogen te kijken en verder te helpen? Juist nu, nu de overheid steken laat vallen en we zelf ook zorgen hebben?

Solidariteit

Zoals we solidair zijn met Oekraïne en niet buigen voor de Russische druk, zo komt het er ook op aan rond vluchtelingen en ontheemden. Het is godgeklaagd dat een beschaafd en ontwikkeld land als Nederland niet voor fatsoenlijke opvang kan zorgen voor mensen in afwachting van hun status. Ook mensen voor wie geen plek in Nederland zal zijn omdat ze niet in aanmerking komen voor een status, verdienen in de tussentijd menswaardige opvang.

Juist nu we zelf in onze welvaart en welzijn worden bedreigd komt het aan op karakter en onderliggende waarden. Durven we verder te kijken dan ons eigen hachje? Durven we de migrant die op onze deur klopt te zien als naaste?

[…]

Voor God telt elk mens 

Dit alles wordt ondersteund doordat de landelijke kerk haar stem laat horen in het publieke debat en de overheid bij de les houdt. Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de overheid om ervoor te zorgen dat mensen die op zoek zijn naar veiligheid een (t)huis vinden in Nederland. 

De Protestantse Kerk komt op voor vluchtelingen. Het staat op onze site, niet als een loos statement. Deze letters op het beeldscherm gaan over levens van mensen zoals jij en ik. Ook zij zijn geschapen naar Gods beeld. Voor God telt elk mens. De Bijbel inspireert ons en roept ons op vreemdelingen lief te hebben en recht te doen, met oog voor de waardigheid van ieder mens als schepsel van God. 


Foto: Stichting Gave

Stichting Gave biedt op haar website materiaal aan om vorm te geven aan de vluchtelingengebedsweek van 18 t/m 24 juni. Ze schrijven: 

“In de gebedsweek leef je een week lang met vluchtelingen mee door te bidden voor hun persoonlijke gebedspunten. Een week lang elke dag een ontmoeting met God en een medemens. Dat verbindt met elkaar.” 

Ze sluiten aan bij het internationale netwerk Refugee Highway Partnership van de World Evangelical Alliance, want ze willen “hiermee christenen en kerken bewust maken van het belang om te bidden voor vluchtelingen en het vluchtelingenwerk in Nederland.”

Het is mogelijk om je in te schrijven op een dagelijkse gebedsmail tijdens de gebedsweek, of voor het toesturen van materiaal – preekschets, liturgische suggesties en verwerkingsmateriaal voor het werk met kinderen – voor het gebruik in een viering. 


Foto: voorkant Day of intercession in memory of those who have lost their lives at the borders of the EU

De algemeen secretarissen van Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) en Conferentie van Europese Kerken (CEC) schreven gezamenlijk een brief aan hun achterban (in de weken tussen Pasen en Pinksteren) met de oproep om op 25 juni met name aandacht te schenken in kerkdiensten aan degenen die hun levens verloren bij de oversteek van de Middellandse Zee. Hierin staat onder andere het volgende:

In deze periode tussen Pasen en Pinksteren, vervuld van hoop en licht bedoeld voor de hele mensheid, zijn wij opnieuw diepbedroefd dat het lijden, de uitzichtloosheid en de dood voor duizenden van onze broeders en zusters aan de buitengrenzen van de Europese Unie en Europa in het algemeen voortduurt.

Gezien deze realiteit, en voortbordurend op de traditie van de afgelopen jaren, doen wij een beroep op de kerken in heel Europa om rond Wereldvluchtelingendag (20 juni 2023) de mensen te gedenken die hun leven verloren in de Middellandse Zee. Wij moedigen kerken aan om speciale diensten, gebeden en waken te houden op 25 juni 2023 […].

Onze oproep wordt gedaan in een tijd waarin de oorlog in Oekraïne voortwoedt. De directe gevolgen van de oorlog in Oekraïne gaan door en zullen mensen blijven dwingen om te vluchten. Terwijl de ontheemding uit Oekraïne nog steeds een verschrikkelijke herinnering is aan de gruwel van de oorlog, heeft de opvang van mensen die uit Oekraïne vluchten, niet in het minst door kerken, verschillende indrukwekkende, goede voorbeelden gegeven. De soepele binnenkomst van Oekraïners in de EU en andere landen heeft laten zien dat grenzen niet dodelijk hoeven te zijn voor mensen die op de vlucht zijn.

[…]

Als kerken en christenen is het onze roeping om getuigen en dienaren van de Verrijzenis te zijn, en om nieuw leven in gerechtigheid en vrede voor iedereen, ongeacht etniciteit, nationaliteit of religie te bevorderen. We weten dat we deel uitmaken van een wereldwijde gemeenschap van christenen die samen de getroffenen in hun respectieve regio’s gedenken en nadenken over de oorzaken van hun ontheemding.

Laten we zowel de mensen met als zonder papieren gedenken die zijn omgekomen aan de Europese grenzen; laten we ons verdriet delen in gebed.

Op de site van CCME zijn (Engelstalige) materialen voor deze zondag te vinden.