Agnes Abuom overleden

De geliefde oecumenische leider en onvermoeibare vredestichter dr. Agnes Abuom is na een kort ziekbed op 73-jarige leeftijd overleden in haar geboorteland Kenia.

Abuom werd in 2013 de eerste vrouw en de eerste Afrikaan die voorzitter (moderator) werd van het centraal comité van de Wereldraad van Kerken (WCC), toen ze bij acclamatie werd gekozen tijdens de 10e WCC-vergadering in Busan, Zuid-Korea. Ze bleef in functie tot de 11e Algemene Vergadering van de WCC in september 2022 in Karlsruhe, Duitsland.

Abuoms laatste jaren als moderator werden bepaald door de COVID-19 pandemie. Prof. dr. Ioan Sauca, die nauw met haar heeft samengewerkt, vertelt: “Ik ben zo trots op ons werk samen. Ondanks het lijden en de dood die het virus veroorzaakte, zag Agnes de pandemie duidelijk als een pastorale uitdaging voor de kerken wereldwijd om mensen met pijn te begeleiden, mensen met verdriet te troosten, gezondheidszorg te eisen voor de getroffenen en gaven te delen in een echte globale spiritualiteit.”

Prof. dr. Jerry Pillay, algemeen secretaris van de WCC, reageert op het verlies van Abuom: “De WCC rouwt om het verlies van haar direct vorige moderator, dr. Agnes Abuom, die op 31 mei overleed na een kort ziekbed. Ze was een vrouw met een nederige geest, groot mededogen en standvastig geloof. Hoewel ze klein van gestalte was, bezat ze de energie, kracht en visie voor leiderschap die veel mensen van haar leeftijd ver te boven gaan.”

Op de websites van de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken in Nederland is een uitgebreide in memoriam te vinden.