OMF-publicatie: Voor de strijd geboren

Onlangs bracht zendingsorganisatie OMF Nederland de hernieuwde vertaling van het boek ‘Born For Battle’ (‘Voor de strijd geboren’) van R. Arthur Matthews uit. Het boek bevat 31 studies over geestelijke strijd.

Robert Arthur Mathews (1912-1978), militair in het Britse leger in de tweede wereldoorlog en zendeling voor de China Inland Mission in China, schreef het boek vlak voor zijn dood in 1978. Hij en zijn collega-zendeling Dr. Rupert Clark waren de laatste buitenlandse zendelingen die China in 1953 verlieten na de machtsovername van de Chinese Communistische Partij in 1949. Later vervulde hij een leidinggevende rol binnen OMF International.

Uitgangspunt van het boek is dat als je je leven aan God hebt gegeven, je automatisch in het leger van de Koning bent opgenomen. Volgens Mathews bevindt de wereld zich in een cruciale fase. Hij wijst zijn lezers op de realiteit van de machten van de duisternis en roept ze op om de goede strijd van het geloof te voeren. Daarbij is gebed cruciaal, om weerstand te bieden tegen de verleidingen van satan en vanuit de overwinning van Christus te leven. Weinig christenen maken echter gebruik van de kracht van gebed.

Mathews verwijst naar het gegeven dat rond de invasie van de geallieerden op 6 juni 1944 (D-day) slechts een kwart van de militairen daadwerkelijk de wapens heeft opgepakt. Hij ziet in de kerk hetzelfde gebeuren: een deel van de kerk doet niet actief mee in Gods veroveringsmissie. Daardoor wordt het alomtegenwoordige kwaad te weinig ontmaskerd en overwonnen. Hij droomt van een overwinnende kerk: een kerk die gelooft dat Jezus alle macht heeft en de wereld probeert te winnen voor Hem. Dan maakt passiviteit plaats voor activiteit, angst voor vertrouwen, verlegenheid voor vrijmoedigheid.

Niet iedereen zal uit de voeten kunnen met de soms militaristische toon van het boek en de sterke nadruk op geestelijke strijd. Omvat de missie van de kerk niet meer dan de strijd aangaan met het rijk der duisternis? Zijn er geen andere kaders voor zending denkbaar, die elkaar aanvullen en verdiepen? Desondanks biedt het boek waardevolle Bijbelstudies die geschikt zijn voor persoonlijk gebruik of bespreking in groepen. De volledige herziene vertaling is tot stand gekomen in samenwerking met Great Life Publishing. Het boek is verkrijgbaar via de boekwinkel van OMF.