Klimaatviering in Den Haag op 9 september

In de ochtend van zaterdag 9 september organiseren GroeneKerken en Micha Nederland een klimaatviering. Deze viering vindt plaats in de Christus Triumfatorkerk in Den Haag, en start om 10.00 uur. Tijdens deze viering staan de kerkgangers stil bij de ontwrichtende opwarming van de aarde en de rol die wij als westerse christenen hierin hebben.

Tijdens de klimaatviering spreekt Jeroen Sytsma, predikant in Zwolle en spreker voor de christelijke natuurbeweging A Rocha en is er een bijdrage van de Droominee. Het schrijverscollectief Schrijvers voor Gerechtigheid levert een muzikale bijdrage. De viering start om 10.00 uur in de Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 in Den Haag. Er is een livestream van de viering, te volgen via het YouTube-kanaal van de Christus Triumfatorkerk.

Op 9 september is er ook een klimaatprotest bij en op de A12 waar onder meer Christian Climate Action aan meedoet. Vanuit eenzelfde liefde voor God en Zijn schepping wordt deze viering georganiseerd. Carla Dik-Faber, projectleider van GroeneKerken: “We zien dat veel kerken en christenen de zorg voor de schepping omarmen, maar ook worstelen met de vraag wat een goede manier is om hun stem te laten horen. Ook voor ons is dit een zoektocht. Met deze viering sluiten we aan bij wat de kerk eigen is: bij elkaar komen voor God, samen stilstaan bij Zijn prachtige schepping, erkennen hoe ontwrichtend onze levensstijl is, en vanuit dat besef ruimte maken voor schuldbelijdenis en verootmoediging”.

“De klimaatcrisis ontwricht levens. Onze levensstijl put de aarde en mensen uit. De allerarmsten wereldwijd dragen het minste bij aan oorzaken van klimaatverandering en verwoesting van ecosystemen, maar ervaren wel de grootste gevolgen hiervan. Ons huidige systeem is niet houdbaar. Maar wat dan? En wat is onze rol hierin? Deze grote vragen roepen om inkeer en bekering. Met deze samenkomst willen we ruimte scheppen om samen te komen rondom deze vragen en dit bij God neer te leggen.” aldus Harmen Niemeijer, directeur van Micha Nederland.

Afbeelding: Simon Chambers/WCC