ACT Alliance: Oecumene, diaconie en duurzaamheid

Een interview met ACT Alliance General Secretary Rudelmar Bueno de Faria

Hieronder nemen we twee delen over van het interview dat tijdens de 78e zitting van de Algemene Vergadering van de VN en de allereerste Climate Action Summit in New York in september werd gehouden met Rudelmar Bueno de Faria, algemeen secretaris van ACT Alliance. Hij reflecteert hierin op het belang van de Wereldraad van Kerken (WCC) en de oecumenische beweging bij het creëren van een duurzamere en rechtvaardigere wereld. Het hele interview – in het engels – is hier te lezen.

Wat is volgens u de rol van de oecumenische beweging in de internationale multilaterale dialoog en samenwerking?

Bueno de Faria: De oecumenische beweging speelt een belangrijke rol in de internationale multilaterale dialoog door het bevorderen van vrede, wederzijds begrip en respect tussen verschillende geloofsgemeenschappen. Maar nog belangrijker is dat zij pleit voor sociale, ecologische en economische rechtvaardigheid door armoede, ongelijkheid, schending van mensenrechten, klimaatverandering en andere mondiale uitdagingen aan te pakken. De collectieve stem van de oecumenische beweging kan internationaal beleid beïnvloeden en samenwerking aanmoedigen om deze problemen aan te pakken.

De oecumenische beweging sluit zich vaak aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties en werkt aan het mobiliseren van middelen en expertise om deze doelen te bereiken. Dit kan partnerschappen inhouden met internationale organisaties en regeringen om wereldwijde ontwikkelingsuitdagingen aan te pakken. Het draagt ook bij aan het afbreken van barrières en stereotypen die internationale samenwerking belemmeren, omdat oecumenische leiders en organisaties morele en ethische begeleiding kunnen bieden bij wereldwijde vraagstukken. Hun invloed reikt verder dan hun respectieve religieuze gemeenschappen en hun ethische perspectieven kunnen het internationale debat en beleid vormgeven.

Hoe verhoudt oecumenische diakonie zich tot de SDG’s? 

Bueno de Faria: Oecumenische diakonia, dat verwijst naar het christelijke concept van dienstbaarheid aan mensen in nood, kan een belangrijke rol spelen bij het bereiken van de SDGs. Oecumenische diakonie is gebaseerd op christelijke morele en ethische vereisten en richt zich voornamelijk op kwesties die een diepgaande transformatie vereisen om rechtvaardigheid te bereiken.  

Door armoede en sociale onrechtvaardigheden aan te pakken, kan oecumenische diakonie helpen de ongelijkheid binnen en tussen landen te verminderen. Veel oecumenische organisaties benadrukken rentmeesterschap voor het milieu en klimaatrechtvaardigheid en ondersteunen inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.

Oecumenische diakonie is nauw verbonden met de SDG’s, omdat het een breed scala aan activiteiten omvat die de belangrijkste mondiale uitdagingen aanpakken. Door sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en menselijk welzijn te bevorderen, kunnen oecumenische organisaties een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en het creëren van een meer duurzame en rechtvaardige wereld.

[…]

Hoe helpt samenwerking met de WCC jou? Wat zou de samenwerking nog meer versterken?

Bueno de Faria: Samenwerking tussen de WCC en de ACT Alliance kan voor beide partijen voordelig zijn, omdat beide organisaties gemeenschappelijke waarden en doelen hebben met betrekking tot humanitaire hulp, sociale rechtvaardigheid en vredesopbouw. 

WCC en ACT Alliance kunnen samenwerken aan initiatieven om mondiale problemen zoals klimaatverandering, armoede en ongelijkheid aan te pakken. Onze gezamenlijke stem kan meer gewicht in de schaal leggen en beleidsmakers en internationale organisaties beïnvloeden. ACT Alliance, met haar focus op humanitaire hulp en ontwikkeling, kan profiteren van het uitgebreide netwerk van de WCC van kerken en religieuze organisaties in getroffen gebieden. Beide organisaties kunnen middelen, expertise en beste praktijken delen op gebieden als rampenbestrijding, vredesopbouw en duurzame ontwikkeling. Dit kan leiden tot efficiëntere en effectievere programma’s.

De inzet van de WCC voor de interreligieuze dialoog kan een aanvulling zijn op het werk van ACT Alliance in verschillende religieuze en culturele contexten. Gezamenlijke initiatieven kunnen leiden tot meer begrip en samenwerking tussen verschillende geloofsgemeenschappen. Deze samenwerking kan beide organisaties helpen om zich effectiever in te zetten voor basisgemeenschappen. Dit kan inhouden dat lokale religieuze leiders en organisaties in staat worden gesteld om dringende sociale problemen aan te pakken.

Lees het hele interview hier.

Foto: Sean Hawkey/WCC