Religieuze leiders in Kameroen roepen op tot vrede

De 27 miljoen inwoners van Kameroen hebben twee officiële talen: Frans en Engels. De Engelstalige minderheid – zo’n 20% van de bevolking – leeft met name in de westelijke regio’s van het land.  Er bestaan veel spanningen tussen de twee taalgroepen, wat regelmatig uitmondt in geweld. Daarnaast wordt het land in het noorden geteisterd door extremisten, zoals de terreurorganisatie Boko Haram. Toenemende conflicten en onveiligheid in Kameroen hebben meer dan een miljoen mensen van huis en haard verdreven.

Afgelopen augustus hielden protestantse, pinkster-, rooms-katholieke en islamitische leiders in de hoofdstad Yaoundé een rondetafelgesprek rond het thema “Verdieping van begrip voor effectieve coördinatie en gezamenlijke actie voor vrede in Kameroen”. Na drie dagen van ontmoeting en gesprek bracht de groep een verklaring uit waarin ze “alle Kameroeners herinneren aan onze collectieve verantwoordelijkheid om van ons land een vredige haven te maken door het vermijden van haatzaaiende taal.”

De leiders verklaren dat ze zich inzetten voor “het bevorderen van gerechtigheid, vrede, sociale cohesie, nationale integratie en duurzame dialoog.” Ze roepen de regeringstroepen op om de burgers beter te beschermen en vragen aan de verschillende gewapende groepen om de wapens neer te leggen. Ook dringen ze er bij de regering op aan om de uitvoering van het nationale plan voor economische ontwikkeling in de westelijke regio’s te versnellen en het tevens uit te breiden naar de noordelijke provincies, die gebukt gaan onder de terreur van Boko Haram.

“De Heilige Koran en de Heilige Schrift herinneren ons eraan dat “Gij zult niet doden”. Daarom roepen de interreligieuze leiders alle Kameroeners op om het menselijk leven hoog te houden en Gods aangezicht te zoeken door smeekbeden en voorbede te doen voor de mensheid. Dit zal worden geïntensiveerd door middel van georganiseerde Nationale Gebeden door de Interreligieuze Leiders in de komende dagen.”

Het is inspirerend om te zien dat religieuze leiders in Kameroen over onderlinge verschillen heen stappen om samen een boodschap van vrede uit te dragen. De gehele slotverklaring leest u hier. Voor achtergrondinformatie over de spanningen tussen christenen en moslims in Noord-Kameroen, lees dit artikel van de Kameroense missioloog Moussa Bongoyok, gepubliceerd in Global Missiology.

Bron en beeld: http://wcrc.ch/