CHE-publicatie: Heil in een seculiere tijd

‘Zoeken naar de dingen die boven zijn: Heil in een seculiere tijd’ onder redactie van Sake Stoppels, Jan Martijn Abrahamse en Jan Marten Praamsma is een pleidooi voor het liefhebben van de wereld als landingsplaats voor het evangelie. Met deze bundel die binnenkort verschijnt wordt het missionaire lectoraatsonderzoek aan de Christelijke Hogeschool Ede van de afgelopen jaren afgerond.

Het is niet eenvoudig om het evangelie op een heldere en uitnodigende manier te vertolken binnen een seculiere maatschappij. We zien dat kerken hun boodschap van heil steeds vaker op het hier en nu concentreren. Dat is zowel een kracht als een zwakte, zo betoogt dit boek. Wanneer wij spreken over heil dat niet in staat is om hemel en aarde te verbinden, lopen we het risico om ofwel te seculariseren ofwel de verbinding met het concrete leven te verliezen.

Dit boek biedt nieuwe perspectieven op hoe het evangelie in deze tijd kan worden gedeeld. De bundel bevat bijdragen van diverse auteurs, zoals Sabine van der Heijden, Stefan Paas, Hanna Rijken, Benno van den Toren en Gert-Jan Roest. Naast meer beschouwende artikelen staan praktijkverhalen. Wat de auteurs delen is het geloof dat de christelijke boodschap onverminderd waardevol is en dat het de moeite loont intensief te zoeken naar verstaanbaarheid en verbinding.

Via deze link kunt u het inleidende hoofdstuk 1 lezen. Voor meer informatie en bestellen klikt u hier.