Symposium ‘Lijden met Christus’ over vervolgde christenen en christologie

Theologische Universiteit Utrecht en Open Doors houden op 9 september een symposium waarin om stil te staan bij de roeping die christenen hebben om te delen in (het lijden van) Christus: wat betekent dit in een ‘vrije’ westerse, post christelijke, context? Welke stemmen uit de wereldkerk horen we, en laten we tot ons spreken? En welke theologische basishouding past bij volgelingen van Christus’ ten aanzien van
het lijden, in deze tijd?

Het boek ‘Lijden met Christus’ geschreven door Willem van der Deijl (Open Doors en ook werkzaam bij de NZR) vormt de aanleiding voor en grond onder dit symposium. Myriam Klinker-De Klerckschreef over dit boek: ‘Dit boek brengt de totaal verschillende werelden van westerse en niet-westerse christenen dichter bij elkaar door een stevige theologische brug te slaan, een brug die haar pijlers heeft in Christus. Ook op die manier krijgt het gezamenlijk ‘in-Christus-zijn’ steeds meer gestalte.’

Het symposium wordt geopend door Samer Younan (evangelist bij Evangelie & Moslims) Tijdens het symposium spreken Willem van der Deijl (auteur ‘Lijden met Christus’, Open Doors), Hans Burger (hoogleraar Systematische Theologie), Jan-Matthijs van Leeuwen (Theoloog en programmacoördinator bij Verre Naasten) en Sake Stoppels (Emeritus hoogleraar Praktische Theologie) Het programma wordt afgesloten met een panelgesprek over de vraag: Zijn we als christenen geroepen om te lijden?

Over de radicale verwevenheid van zending en christenvervolging vanuit het perspectief van participatietheologie schreef Willem van der Deijl een artikel op de site van de NZR.

Meer informatie en aanmelden: pepredikanten.nl/lijden
Deelname aan het symposium kost €12,50