Kostbare zending: reflectie vanuit theologie van vervolging

Zending en vervolging zijn vervlochten thema’s. Afgelopen najaar stond de Zendingsraad stil bij het thema ‘kostbare zending’: hoe verhoudt de roep om alles op te geven voor het evangelie zich tot de verantwoordelijkheid voor de zorg en het welzijn van de mensen die zich inzetten voor zending? Kan een theologie van vervolging helpen om zicht te krijgen op die vragen?

NZR’s nieuwe medewerker Willem van der Deijl publiceerde voor Open Doors onlangs een boek over theologie van vervolging en schreef op basis daarvan een artikel als bijdrage aan het voortgaande gesprek over kostbare zending. Het artikel gaat in op de radicale verwevenheid van zending en christenvervolging vanuit het perspectief van participatietheologie.