TussenRuimte

TussenRuimte is een kwartaaltijdschrift voor missionaire en interculturele theologie dat verschillende christelijke stromingen verbindt en wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie.

TussenRuimte doet verslag van missionaire initiatieven, in woord en daad, lokaal en wereldwijd. Het tijdschrift wil vanuit het christelijk geloof inspireren en reflecteren op religies en culturen, met de bedoeling steeds opnieuw een proces van verstaan op gang te brengen. Zo kan ruimte ontstaan voor de betekenis van het evangelie in onze tijd.

TussenRuimte 2022 | 2 Een plek onder de zon

Huisvesting is een mensenrecht. Daar zal iedereen het over eens zijn. De realiteit is echter dat dit recht voor een groot deel van de wereldbevolking een illusie is. Zelfs in ons eigen land spreekt het niet vanzelf. De sociale huursector wordt door politieke keuzes steeds kleiner, de huur- en koopprijzen van woningen zijn omhoog geschoten. Goede en betaalbare huisvesting is voor grote groepen mensen buiten bereik geraakt. 

Crisis, in zijn oorspronkelijke betekenis, is een beslismoment, een moment waarop we moeten besluiten welke kant we opgaan. Doen we de wil van God, of laten we ons leiden door begeerte, onverschilligheid, politieke spelletjes of verouderde tradities? Zo bezien hebben we wel degelijk een wooncrisis. 

Heeft u een vraag over TussenRuimte? Neem dan contact op met tussenruimte@zendingsraad.nl.

Alle nummers van TussenRuimte, met uitzondering van het meest recente, zijn hieronder te lezen en te downloaden.

Archief

Kind in het midden [2022-1]

In dit TussenRuimte-nummer staat het theologiserende kind centraal. Ook kinderen horen immers volop bij de kerk. Hoe worden kinderen betrokken bij het geloof, en op … >