TussenRuimte

TussenRuimte is een kwartaaltijdschrift voor missionaire en interculturele theologie dat verschillende christelijke stromingen verbindt en wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie.

TussenRuimte doet verslag van missionaire initiatieven, in woord en daad, lokaal en wereldwijd. Het tijdschrift wil vanuit het christelijk geloof inspireren en reflecteren op religies en culturen, met de bedoeling steeds opnieuw een proces van verstaan op gang te brengen. Zo kan ruimte ontstaan voor de betekenis van het evangelie in onze tijd.

TussenRuimte 2022 | 3

70 Jaar Molukse Kerk in Nederland

In dit nummer staat het 70-jarig bestaan van de Geredja Indjili Maluku (GIM), de Molukse Evangelische Kerk, centraal. Dit kerkgenootschap werd onder Molukkers in Nederland opgericht op 25 november 1952, ver weg van de
Molukse eilanden, hun land van herkomst.
De beladen vestigingsgeschiedenis van Molukkers in Nederland kan onmogelijk in één artikel worden samengevat, maar met dit speciale themanummer willen wij de lezer gidsen en meevoeren langs de strijd van de GIM om kerk te zijn in Nederland.

Heeft u een vraag over TussenRuimte? Neem dan contact op met tussenruimte@zendingsraad.nl.

Alle nummers van TussenRuimte zijn hieronder te lezen en te downloaden.

Archief

Kind in het midden [2022-1]

In dit TussenRuimte-nummer staat het theologiserende kind centraal. Ook kinderen horen immers volop bij de kerk. Hoe worden kinderen betrokken bij het geloof, en op … >