70 jaar Molukse Evangelische Kerk in Nederland [2022-3]

In dit nummer staat het 70-jarig bestaan van de Geredja Indjili Maluku (GIM), de Molukse Evangelische Kerk, centraal. Dit kerkgenootschap werd onder Molukkers in Nederland opgericht op 25 november 1952, ver weg van de Molukse eilanden, hun land van herkomst.

De beladen vestigingsgeschiedenis van Molukkers in Nederland kan onmogelijk in één overzichtskolom (zie blz. 4-5) samengevat worden.

Onderstaand filmpje van de NOS geeft een goed beeld van 70 jaar Molukkers in Nederland:

Met dit speciale themanummer willen wij de lezer gidsen en meevoeren langs de strijd van de GIM om kerk te zijn in Nederland.

Om een goede impressie van de ontwikkeling van het kerkelijk leven binnen de Molukse Evangelische Kerk te geven vindt u hier ook meer (achtergrond)informatie over de GIM in de vorm van YouTube-filmpjes en artikelen.

Als u een indruk wil krijgen van de geschiedenis, maar ook heden en toekomst van de GIM in Nederland, dan zijn de volgende video’s een aanrader:

De thema-redacteuren van dit nummer hebben een lijst met links naar materiaal op YouTube gemaakt als u zich verder wil verdiepen in de realiteit van Molukkers in Nederland en de geschiedenis van de GIM.

Ook kunt u hier het volledige artikel ‘70 jaar GIM in het perspectief van de Molukse geloofshouding supu-no’o’e-repe’ van theoloog pendeta Polly Pattikayhatu lezen, waarvan in dit nummer een leeswijzer opgenomen staat (zie blz. 10-11).

We zijn dankbaar voor de bijdragen in dit nummer van mensen die, als gemeenteleden of vanuit hun professionele betrokkenheid, de betekenis van de Molukse Evangelische Kerk in hun bestaan hebben verwoord. Bijzonder zijn de twee verhalen, waarin de doorwerking van de GIM in drie generaties wordt
vertolkt door twee vertegenwoordigers vanuit de families. Het ene verhaal speelt zich af bij de familie van een gewezen militair, het andere begint bij het huisgezin van een predikant.


En hoe heeft de GIM zich gemanifesteerd op het gebied van oecumene? Ds. Matulessy, synodevoorzitter van de GIM, ziet wonderen gebeuren. Op de weg naar verzoening en vergeving in de wereld hebben wij geestelijke leiders als Desmond Tutu nodig.


Het getal 70 verwijst naar spiritualiteit, rust, contemplatie, gevoeligheid en mystiek. Moge de GIM op weg naar haar eeuwfeest aan discipelschap en sympathie winnen.


— Themaredactie: Sjaak van ’t Kruis en Verry Patty