Bewogen tot verzoening en eenheid [2022-4]

Van 31 augustus tot en met 8 september 2022 vond in Karlsruhe de Elfde Algemene Assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. Thema: ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’. Het voorbereidings- materiaal dat de Wereld in mei 2022 beschikbaar maakte zegt over context van deze Assemblee:

Overschaduwd door deze ervaring [van de pandemie, redactie] zullen kerken bijeenkomen in antwoord op Gods oproep om een licht van hoop te laten schijnen en de liefde van God, de heilige Drie-eenheid, te vieren. Die liefde is zichtbaar geworden in Jezus Christus en zij beweegt mensen tot verzoening en eenheid. In de tijd waarin wij nu leven, stellen wij elkaar de vraag: ‘Hoe zal een kerk, waarin de liefde van Christus geacht wordt werkzaam te zijn, in dit tijdsgewricht zich organiseren, spreken en handelen? En hoe zullen wij op dit moment samen delen in Gods zending van liefde voor de wereld?’

Wereldraad van Kerken, De liefde van Christus beweegt tot verzoening en eenheid, Bezinning 68, Amersfoort: Raad van Kerken in Nederland, blz. 5

In dit nummer van TussenRuimte verkennen we die vraag verder aan de hand van documenten die voortgekomen zijn uit de Assemblee, van ervaringen en reflecties van deelnemers aan zowel de Assemblee als het Global Ecumenical Theological Institute en met liturgische teksten.

Een Assemblee leeft in een mix van ontmoeten, horen, luisteren, klagen, werken, vieren en bidden. Elementen die de basis vormen voor het spreken over kerk-zijn in de wereld, het publiceren van verklaringen en oproepen tot handelen. Die dynamiek proberen we, voor zover dat in geschreven woord mogelijk is, over te nemen.

We onderzoeken hoe kerken ook en juist in tijden van conflict en crisis een boodschap hebben voor de wereld, vanuit de ervaring van de liefde van Christus. We hopen dat dit nummer – de laatste editie van TussenRuimte die op papier verschijnt – hieraan mag bijdragen.

Renate Japenga en Nienke Pruiksma – themaredactie