Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Actueel

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november
Bekijk nieuws
Aanmelden nieuwsbrief NZR

    

           

                             MISSIONAIR - INTERCULTUREEL - VERBINDEND

 

TussenRuimte is een kwartaaltijdschrift voor missionaire en interculturele theologie dat verschillende christelijke stromingen verbindt en wordt samengesteld door een Nederlands-Belgische redactie.

TussenRuimte doet verslag van missionaire initiatieven, in woord en daad, lokaal en wereldwijd. Het tijdschrift wil vanuit het christelijk geloof inspireren en reflecteren op religies en culturen, met de bedoeling steeds opnieuw een proces van verstaan op gang te brengen. Zo kan ruimte ontstaan voor de betekenis van het evangelie in onze tijd.

TussenRuimte is een uitgave van de Nederlandse Zendingsraad (NZR) in samenwerking met MissieNederland, Prisma, de Verenigde Protestantse Kerk in België en Uitgeverij Kok in Utrecht.

 

© 2018 Uitgeverij Kok en de redactie van TussenRuimte
Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie.