TussenRuimte

TussenRuimte is een tijdschrift voor missionaire en interculturele theologie dat verschillende christelijke stromingen verbindt en wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie. Het verschijnt kwartaal op de site van de Nederlandse Zendingsraad.

TussenRuimte doet verslag van missionaire initiatieven, in woord en daad, lokaal en wereldwijd. Het tijdschrift wil vanuit het christelijk geloof inspireren en reflecteren op religies en culturen, met de bedoeling steeds opnieuw een proces van verstaan op gang te brengen. Zo kan ruimte ontstaan voor de betekenis van het evangelie in onze tijd.

Hieronder kunt u zich abonneren op het tijdschrift. U krijgt dan bericht van het verschijnen van het blad.

TussenRuimte 2022 | 4

Bewogen tot verzoening en eenheid

In dit nummer van TussenRuimte nodigen we de lezers uit te reflecteren op het thema de 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken: ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’ op basis van ervaringen en reflecties van deelnemers aan zowel de Assemblee als het Global Ecumenical Theological Institute.

Een Assemblee leeft in een mix van ontmoeten, horen, luisteren, klagen, werken, vieren en bidden. Elementen die de basis vormen voor het spreken over kerk-zijn in de wereld, het publiceren van verklaringen en oproepen tot handelen. Die dynamiek proberen we, voor zover dat in geschreven woord mogelijk is, over te nemen in dit laatste op papier uitgegeven nummer van TussenRuimte.

Heeft u een vraag over TussenRuimte? Neem dan contact op met tussenruimte@zendingsraad.nl.

<< Klik op de afbeelding hiernaast om het nummer te openen.

Gratis abonneren op TussenRuimte

Archief

Alle nummers van TussenRuimte zijn hieronder te lezen en te downloaden.

Kind in het midden [2022-1]

In dit TussenRuimte-nummer staat het theologiserende kind centraal. Ook kinderen horen immers volop bij de kerk. Hoe worden kinderen betrokken bij het geloof, en op … >