De bomen groeien tot aan de hemel [2009-03]

De aandacht van de hele wereld zal gericht zijn op Kopenhagen wanneer de VN-klimaatconferentie COP15 daar in december 2009 zal plaatsvinden. Reden om in het derde nummer van de tweede jaargang TussenRuimte aandacht te vragen voor religie en duurzaam klimaat. Duurzaam klimaat overstijgt lokale en landsgrenzen. Het is met recht een wereldprobleem, en iedereen heeft met ‘klimaat’ te maken. Maar ook bij dit thema blijkt dat de lasten en lusten van het klimaat niet gelijkelijk en niet rechtvaardig verdeeld zijn.

Vanuit de cultuurwetenschap vragen Martine Vonk en Jan Boersema zich af wat eigenlijk de rol is van het geloof wanneer er ecologische keuzes gemaakt moeten worden. Groeien de bomen dan tot in de hemel? Welke overwegingen in de loop der eeuwen een rol hebben gespeeld bij het thema van ecologie en christendom, is onderwerp van een bijdrage van Bram van de Beek. Maar ook in de islam is de ecologie punt van aandacht, met wellicht oudere papieren dan we dachten.

En uiteraard is er extra aandacht voor die bijzondere klimaatconferentie, waar politiek en economie en overtuiging elkaar zullen ontmoeten. Vanuit India is er een reportage over de inzet van de lokale bevolking voor duurzame energiemogelijkheden. En in Kameroen probeert de niet-gouvernementele organisatie CIPCRE de aandacht voor het milieu in de samenleving te verankeren.

ICCO/Kerk in Actie heeft met programmamanager (en themaredacteur) Gert de Gans de totstandkoming van dit nummer over het klimaat op essentiële wijze ondersteund. Omdat we hopen dat dit nummer door parochies en gemeenten gebruikt zal worden in de aanloop naar ‘Kopenhagen’, zijn op pagina 49 gespreksvragen opgenomen.

In het colofon vindt u nieuwe namen. Wij danken Hanneke Arts-Honselaar, Veerle Borremans, Jaap Hansum en Wout van Laar voor hun inzet en we verwelkomen Wilbert van Saane en Johan Visser.

— Dineke Spee, redactievoorzitter