Met tranen zaaien [2013-03]

‘Met tranen zaaien.’ Wie goed luistert naar de bezorgde stemmen uit Nigeria in dit themanummer zal begrijpen waarom wedeze woorden uit Psalm 126 als titel kozen. We spreken daarmee echter niet alleen zorg, maar ook hoop uit voor Nigeria, zoals de dichter van Psalm 126 hoopte op een rijke oogst.

Het beeld van zaaien en oogsten past bij de talrijke contemporaine pinksterkerken die Nigeria vandaag telt. Veel van deze kerken begonnen als reactie op de bloedige Biafra-oorlog die duurde van 1967 tot 1970. Na deze oorlog voelden veel Igbo’s zich ontworteld, vernederd en teleurgesteld in de historische zendingskerken. Dat leidde tot een massale toewending tot het type pentecostalisme dat het huidige Nigeriaanse christendom stempelt. Nigeriaanse migranten hebben deze pinksterkerken ook in West-Europa gevestigd. In hun theologie hebben zaaien en oogsten een specifieke en soms controversiële betekenis.

We hopen dat u in deze TussenRuimte iets proeft van het kerkelijke leven in ‘de reus van Afrika’, van de tranen, maar ook van het eschatologische ‘gejuich’ bij de oogst dat Nigeriaanse christenen vaak vol enthousiasme aanheffen.

— Wilbert van Saane, hoofdredacteur