Zending en oecumene na Busan [2014-02]

Het gebed van Busan

‘God van het leven, leid ons naar recht en vrede’, was het gebed en het thema van de Tiende Assemblee van de Wereldraad van Kerken, gehouden in de Koreaanse stad Busan in het najaar van 2013. Achter ieder woord in dit gebed schuilt een wereld van gedachten. In dit nummer van TussenRuimte richten we ons op de stappen die in Busan genomen zijn met betrekking tot zending en kerkelijke eenheid.

Over zending en eenheid is veel goeds gezegd in Busan. Er zijn verklaringen aangenomen en voornemens uitgesproken. En wat met een gebed begon, eindigde ook met een gebed. De laatste zinnen uit de Boodschap van de Assemblee luiden: ‘May the churches be communities of healing and compassion, and may we seed the Good News so that justice will grow and God’s deep peace rest on the world … God of life, lead us to justice and peace!’

De Koreaanse kerken ontvingen christenen uit de wereld gastvrij. Zij vertelden hun verhalen en deelden de uitdagingen waar zij voor staan. Hun kwetsbaarheid werd zichtbaar, zowel binnen als buiten de plaats waar de Assemblee werd gehouden. Ook daarvan vindt u in dit nummer iets terug.

Nu, na de Assemblee, is het receptieproces begonnen. Wat besproken is op het internationale niveau van de Wereldraad moet op een of andere manier teruggekoppeld worden naar de kerkelijke en missionaire praktijk. Oecumenische verklaringen hebben wel wat weg van astronautenvoedsel. Alles wat je nodig hebt zit er in, maar echt aantrekkelijk is het niet. Oecumenische verklaringen proberen de praktijk te interpreteren en te sturen. Maar of ze ooit effect hebben in de praktijk? Er zijn handleidingen voor gesprek beschikbaar, ook in het Nederlands onder de titel ‘Samen voor het leven’.

Ook in dit nummer doen we een poging om door te geven waar in het in de oecumenische zendingstheologie vandaag om gaat. Dat doen we in de overtuiging dat Busan veel geboden heeft wat van blijvende waarde is en dat we het gebed van Busan moeten blijven bidden: ‘God van het leven, leid ons naar recht en vrede.’

— Wilbert van Saane, hoofdredacteur