Bijbel en zending [2014-04]

Op de tocht uit de woestijn, de Jordaan over, droeg het volk van Israël de woorden van God, het lied van Mozes, in het hart: ‘Want dit is voor u geen ledig woord; maar dit is uw leven.’ De ouders en de kinderen werd opgedragen de woorden nauwgezet te onderhouden.

Het thema ‘Bijbel en zending’ is een gepast thema voor TussenRuimte. De Bijbel als lied voor alle volken, generaties, talen en tijden heeft zending nodig om dat lied overal te kunnen laten zingen en mensen in de ruimte te stellen.

Het is indrukwekkend om schrijvers en geïnterviewden uit verschillende werelden hun verhaal te horen vertellen. Het klinkt soms als een hartstochtelijk verlangen dat lied, de Bijbel, tot zijn recht te laten komen. Dat verlangen leidt tot vertalen, opdat men het kan verstaan. Er worden werkvormen gezocht, methoden voor de interactie tussen mensen, geloofsgemeenschappen en de Bijbel. Er wordt gezocht naar woorden en begrippen, naar uitdrukking en betekenis in het gesprek met mensen die andere religies aanhangen, mensen in andere culturen, overzee, onder jonge mensen en in jeugdculturen, in huis, in het gezin.

Dat gesprek kan over trauma’s gaan, heftig zijn over het beeld van God of over hen die de Bijbel in een andere wereld introduceren. Er wordt getoond hoe men lijnrecht tegenover elkaar kan komen te staan, hoe er onbegrip kan heersen, en hoe het verschil in werelden erg groot kan zijn. Maar mensen komen ook tot elkaar, vinden herkenning en gaan met elkaar op pad.

In al die artikelen gaat het over langszij komen. Het lied, de Bijbel, wordt ons niet toegeworpen, aan ons als mensen die voor elkaar allemaal anders zijn en elders leven; er wordt gezocht naar hoe samen te ontdekken en te verstaan. Kortom, dit nummer is een uitgave vol passie met betrekking tot de Bijbel en tot de mens die deze Bijbel in haar of zijn wereld mag beleven en daarin en daardoor Jezus mag ontmoeten.

Piet Both, redactie TussenRuimte