Digitaliteit: vloek of zegen? [2021-02]

Digitaliteit: vloek of zegen?

Vanaf maart 2020 leven wij onder barre omstandigheden. De pandemie demaskeerde de maakbaarheid van onze wereld. De maatschappelijke verhoudingen kwamen onder druk te staan. Corona moe zaten we gevangen in onze emoties, tussen lockdown en zucht naar versoepeling. Bovendien fungeerden complottheorieën als extra voedingsbodem na de naakte onthulling van de toeslagenaffaire. Het welzijn van vele gezinnen en alleenstaande moeders stond op het spel. Was dit een contextuele variatie op Black Lives Matter? Slagen de informateurs erin het vertrouwen terug te winnen om de status quo in de Nederlandse politiek te doorbreken?

In het juninummer van TussenRuimte verdiepen we thema’s, die wij eerder aankaartten. Kan het lichaam van Christus ademen? Hoe kwetsbaar zijn we in tijden van corona? Wij doen dit aan de hand van het thema ‘digitaliteit: vloek of zegen’. De digitalisering heeft zich nagenoeg meester gemaakt van onze leefwereld. Vandaag de dag beschikt iedereen over een inlogcode of pincode. Zonder een DigiD wordt het bijna onmogelijk om met overheidsinstanties te communiceren. Hoe domineert de digitale werkelijkheid ons bestaan? In hoeverre hebben wij de digitale realiteit in ons leven omarmd en binnengehaald? En wat betekent dit voor de religieuze gemeenschappen, die door de RIVM-maatregelen weerhouden worden massaal in hun gebedshuizen bijeen te komen? Worden religieuze groeperingen overgeleverd aan de digitaliteit? Is dit een vloek of een zegen? Via interviews en praktijkverhalen offreren wij de lezer kansen dit op het spoor te komen. Hoe maken mensen creatief gebruik van de digitale vooruitgang? Hoe slagen zij onder druk erin zich met passie te wijden aan de nieuwe uitdagingen in hun leefwereld? In de beperkingen van de pandemie toont zich de creativiteit en de hartstocht van de geroepenen lokaal en wereldwijd.

‘Geluk is soms een zegen, maar het is meestal een prestatie.’ (Paul Coelho)

— Themaredactie: Verry Patty en Rob van Essen