Van de participanten: CGK zending en evangelisatie

Eens in de week posten we hier een artikel of bijdrage uit het netwerk van de deelnemers van de Nederlandse Zendingsraad dat een interessante vraag stelt of uitdaging vormt voor het denken over zending anno nu. Deze week: een artikel uit het meinummer van Doorgeven, het blad dat informatie verschaft over zending, evangelisatie en diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

NZR-voorzitter Willem van ’t Spijker reflecteert in onderstaand artikel over wat een levensvatbaar zendingsproject is. Wat zijn daarvoor de criteria en hoe wordt dit beoordeeld (en door wie)?