Kerken en gezondheid

De Wereldraad van Kerken publiceerde eind april het boek Health-Promoting Churches. Het boek gaat ervan uit dat de plaatselijke gemeenschap genezing en heling brengt, en dat elke lid van de gemeenschap bijdraagt aan de bediening van genezing. In het boek zijn richtlijnen, verdiepend theologisch materiaal en werkmethoden te vinden om de plaatselijke gemeenschap te ondersteunen.

De redacteur, Mwai Makoka, de programma coordinator bij de Wereldraad op het gebied van gezondheid en genezing, zegt dat “de kern van de publicatie is een oproep tot gemeenschap, en tot elk individu om zijn of haar unieke gaven bij te dragen voor het duurzame welzijn van hun geliefden, hun gemeenschappen, en hun broeders en zusters wereldwijd. Zo hoopt het boek bij te dragen aan het nadenken over een betere wereld post-Covid. 

Het boek biedt werkplannen aan op zeven gebieden: voeding, lichaamsbeweging, nicotine, alcohol, geestelijke gezondheid, TBC en Covid-19. Naast planning helpt het boek mensen aan de basis met het systematisch werken door modules over monitoring en evaluatie aan te reiken. 

Het boek kan hier worden gedownload.