Artikel Exchange: Maps Matter. The 10/40 Window and Missionary Geography

Wat gebeurt er als onderzoekers vanuit de geschiedkunde – en niet theologen of missiologen – kijken naar protestantse en evangelische zending? Dr. David Onnekink (universitair docent vroegmoderne geschiedenis van internationale betrekkingen) en Hannah de Korte (onderzoeksassistent geschiedenis en kunstgeschiedenis) van de Universiteit Utrecht publiceerden in Exchange 49 (2020) een artikel over het 10/40 venster, het discours dat daarbij hoort en hoe kaarten hierbij gebruikt worden – en hoe deze drie elkaar vormen en informeren. Hieronder volgt de samenvatting van het artikel. Het artikel kan in zijn geheel hier en hier worden gelezen.

Samenvatting

De kaart van het 10/40 Venster wordt door evangelische zendingsverenigingen gebruikt om zending in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië te bevorderen. De kaart is zeer populair onder christenen over de hele wereld, maar heeft ook aanhoudende kritiek te verduren gekregen. De kaart zelf heeft echter geen wetenschappelijke aandacht gekregen. Dit artikel onderzoekt de kaart van het 10/40 Venster door de lens van het concept territorialiteit. Gebruikmakend van inzichten uit het veld van de kritische cartografie, wordt betoogd dat de kaart een spilfunctie vervult in het sturen van missionaire ijver, maar dat zij op haar beurt ook het missionaire denken heeft hervormd. Dit komt doordat de metageografische verhoudingen van de kaart zelf, de cartografische taal en de bijbehorende retoriek een aantal nieuwe belangrijke stellingen over zending communiceren. Het algemene argument van dit artikel is dat kaarten geen onschuldige illustraties zijn, maar dat kaarten er veel toe doen en dat missionaire geografie serieus genomen moet worden.