Brief van Beraad Missionarissen in Nederland

“Een missionaire kerk is een kerk die de deuren openzet en kijkt wat zij kan betekenen voor de wereld dichtbij en veraf. Dat doet zij in dialoog en samenwerking met andere geloofsgemeenschappen en met allen die zich willen inzetten voor een betere samenleving en een wereld die toekomst heeft.

Als het gaat om toekomst, spreekt het voor zich om jongeren te betrekken. Veel jongeren hebben nauwelijks religieuze bagage meegekregen van hun ouders. Ze zijn in de jachtige samenleving van
nu vaak op zoek naar rust en zingeving, of zetten zich juist actief in voor sociale gerechtigheid en heelheid van de schepping. Ze staan over het algemeen opener voor christelijke idealen dan de generatie van hun ouders. Sommige jongeren kiezen heel bewust voor een christelijke levenswijze en voelen een natuurlijke verbondenheid met buitenlandse missionarissen. De uitdaging is om hen van elkaar te laten leren hoe het Evangelie handen en voeten te geven in de samenleving.”

Dat staat geschreven in de missiebrief die het Beraad Missionarissen in Nederland (BEMIN) in de week voor Pinksteren aanbood aan abt Bernardus, voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, is te lezen op de site van het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen (NIM).

BEMIN ontstond tien jaar geleden als denktank om na te denken over de situatie van buitenlandse missionarissen die naar Nederland kwamen. Intussen is BEMIN uitgegroeid tot een platform dat wordt ondersteund door religieuze instituten in Nederland en NIM. 

In de toekomstvisie van het BEMIN werken buitenlandse missionarissen in Nederland en bevlogen jongeren samen aan verbondenheid. Ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan presenteert BEMIN een nieuwe missiebrief waarin de oproep tot verbondenheid centraal staat. Buitenlandse missionarissen treffen bij aankomst in Nederland een sterk gepolariseerde samenleving en kerk aan. Ze willen graag getuigen van het evangelie op een wijze die eigen is aan hun cultuur en vinden daarbij vooral aansluiting bij jongeren. De belangrijkste missionaire uitdaging van deze tijd is verbondenheid tot stand te brengen: verbondenheid met God, met medemensen en met de schepping.

Jongeren kunnen daarin een sleutelrol vervullen denkt BEMIN. Ze zijn in de jachtige samenleving van nu vaak op zoek naar rust en zingeving, en/of zetten zich juist actief in voor sociale gerechtigheid en heelheid van de schepping. Ze hebben zich vaak zelf het geloof en de christelijke idealen eigen gemaakt en drukken die ook makkelijker in woorden uit dan de generatie van hun ouders. Sommige jongeren kiezen heel bewust voor een christelijke levenswijze en voelen een natuurlijke verbondenheid met buitenlandse missionarissen.

De hele missiebrief is hier te lezen.

 

Foto: Ben White via Unsplash