De Romeinenbrief als “Fundraising Letter”

“Ongetwijfeld heeft de brief aan de Romeinen de kerk al 2000 jaar rijk gezegend. Maar waarom schreef de apostel Paulus deze brief? Wat was een van zijn belangrijkste motivaties om deze brief te schrijven? Het antwoord is verrassend.”

Dit schrijft Anand Mahadevan, een pastor uit Mumbai, India, in een artikel op de website van de Lausanne-beweging. Mahadevan legt uit dat Paulus in Romeinen 1 een deel van de reden beschrijft voor het schrijven van deze brief: hij wil de gelovigen in Rome bemoedigen en hun geloof versterken (1:11-12), door het evangelie kernachtig uiteen te zetten (1:15-17). Zo is de Romeinen-brief vaak omschreven: als een theologische uiteenzetting over de betekenis van het evangelie.

Maar volgens Mahadevan is er nog een tweede, belangrijke reden voor het schrijven van Romeinen: om fondsen te werven. Mahadevan legt uit: “Op het moment dat hij zijn brief aan de Romeinen schreef, had Paulus het evangelie al in alle omliggende streken gepredikt en wilde hij naar Spanje trekken, waar het evangelie nog niet was gepredikt. Om dit te doen, vroeg hij de gelovigen in Rome om met hem samen te werken door middel van financiële steun.”

Mahadevan verwijst hierbij naar Romeinen 15, waar Paulus zijn reisplannen uiteenzet en de gelovigen expliciet vraagt om financiële steun (Rom. 15:24). Paulus’ bezoek aan Rome zal vooral in het teken staan van zijn geplande reis naar Spanje. Volgens Mahadevan leert de Romeinen-brief niet alleen veel over Gods heilsplan voor de wereld, maar ook over een christelijk leven van vrijgevigheid in het licht van Gods missie. Beide kernpunten zijn volgens Mahadevan even belangrijk. In zijn artikel trekt hij vervolgens enkele lessen voor fondsenwerving door zendelingen en zendingsorganisaties in deze tijd.

Mahadevan benadrukt dat het Paulus om één en dezelfde missie te doen is. Iedereen draagt bij aan die missie, zowel degene die gaat als anderen die het gaan mogelijk maken. Samen schrijven ze het verhaal van God verder: “Het is op zichzelf al heel mooi als sommigen vrijmoedig de zending ingaan en anderen opofferingsgezind zijn in vrijgevigheid. Maar, net als in de kerk in Rome, is het nog prachtiger als de verhalen van hen die gaan en de verhalen van hen die geven met elkaar verweven zijn in de voorzienigheid van God.”

Mahadevan: “Dat een brief over fondsenwerving de kerk 2000 jaar lang zo rijk en diep gezegend heeft, is een grote bemoediging voor hen die vandaag fondsen werven voor zending, als ook voor hen die gul geld geven. Zowel fondsenwervers als donateurs kunnen bemoedigd worden door het boek Romeinen, dat een opmerkelijk voorbeeld is van hoe God onze trouw eert, zowel in het werven als in het geven van steun.”

Het volledige (Engelstalige) artikel leest u hier.

Beeld: Christian Publishing House