Toekomstige zending: Van de eettafel naar de keuken

Begin 2023 kwamen 173 vertegenwoordigers van zendingsorganisaties en –initiatieven bij elkaar in Chiang Mai in Thailand voor een Global Consultation van de Mission Commission van de World Evangelical Alliance (WEA). Het thema van de bijeenkomst was Our Missions Future. De vragen die aan de hand van het thema werden gevraagd waren:

Wie neemt er vandaag deel aan Gods zending? Wat zijn vandaag de belangrijkste prioriteiten voor Gods zending? En: waar moet zending naar toe en hoe komen we daar? In lijn met de slogan ‘lokaal impact, rimpelingen en golven’, promootten onze plenaire sprekers elk de visie van ‘insiders’ als centraal in Gods doelen in de wereld.

Op de website van de WEA staat een uitgebreid verslag te lezen van de bijeenkomst die zeker de moeite van het nalezen waard is. Hieronder lichten we de thema’s uit die de deelnemers als belangrijk naar voren brachten vanuit de analyse op zending in de komende tijd en de conclusies die de WEA Mission Commission hieruit trok. Deze thema’s en de vragen die hieruit voorkomen kunnen ook tot nadenken geven voor zendingsrelaties van Nederlandse organisaties en kerken.  

Opkomende thema’s

Vier opkomende thema’s werden geïdentificeerd en beschreven aan de hand van de metafoor van het co-creëren van een banket in onze gezamenlijke keuken.

Een beweging van het proberen om één maaltijd te bereiden die iedereen lekker vindt, naar het waarderen van verschillende gerechten en het bewust omgaan met deze nieuwe gerechten, zelfs als we de smaak niet lekker vinden.

1.            Inclusie in plaats van assimilatie

2.            Aspecten van cultuur vieren, zelfs als we ons er ongemakkelijk bij voelen

3.            Wederkerigheid: eenheid in verscheidenheid omarmen

4.            Innovatie verkennen

5.            Intergenerationele manieren van werken aanmoedigen.

Kernvraag: Hoe moeten we de benodigde mentaliteitsveranderingen onder zendingswerkers en kerken over de hele wereld aanpakken?

Van de eetkamer naar de keuken. Nieuwe manieren van koken en nieuwe recepten samen ontwikkelen.

1.            Plan en organiseer samen vergaderingen, gesprekken en initiatieven

2.            Diversifieer bewust de leiders en facilitators in de zendingsbeweging

3.            Wees bereid om met vreugde en eenheid samen te werken

4.            Ga op nieuwe manieren om met kerken en gelovigen ‘in beweging’.

5.            Bemoedig bediening op nieuwe plaatsen, vooral onder diaspora en ontheemden, en in nieuwe ruimten, vooral de digitale wereld.

Kernvraag: Hoe kunnen we echt samenwerkend worden in de manier waarop we werken?

Vier lokale ingrediënten en respecteer lokale kookkunst.

1.            Plaats lokale gelovigen in het centrum van de zendingsactiviteit voor hun context

2.            Omarm lokale werkwijzen als de norm

3.            Accepteer en vier de toegenomen rol van lokale zendingswerkers

4.            Stimuleer lokale theologie toegepast op lokale kwesties

5.            Ontwikkel praktijken voor ledenzorg die contextueel relevant en geïnformeerd zijn.

Kernvraag: Hoe komen we op voor het lokale?

Omarm de spanningen rond de tafel die diversiteit met zich meebrengt, zonder die altijd te willen oplossen.

1.            Waardeer verschillende theologische en missiologische perspectieven, binnen de richtlijnen van de World Evangelical Alliance Statement of Faith.

2.            Ontwikkelen empathie en omarm de pijn van anderen zonder moeilijke gesprekken uit de weg te gaan.

3.            Respecteer goed onderzochte gegevens, cijfers en andere meetgegevens als waardevolle informatie om strategieën te sturen (maar niet te bepalen).

4.            Gebruik opzettelijk taal die bevestigt en verenigt, zonder moeilijke gesprekken over onderwerpen die moeten worden aangepakt uit de weg te gaan.

5.            Erken de verschuiving naar de insider/het plaatselijke en waardeer tegelijkertijd de belangrijke rol van buitenstaanders.

6.            Vier de groei van de kerk in de ‘majority world’, terwijl we ernaar streven samen te werken als deelnemers aan wereldwijde zending

7.            Erken de enorme gave en hulpbron die vrouwen zijn in zending, en omarm tegelijkertijd het verlangen dat mannen en vrouwen samen bedienen volgens hun gave en roeping.

Kernvraag: Hoe kunnen we de spanningen onderscheiden en welke aspecten moeten worden omarmd en welke moeten worden opgelost?

Conclusie: Wij allemaal samen

Onze zendingstoekomst zal de glorie van God in de naties – en onder de volkeren – alleen tonen als we gehoor geven aan Gods oproep en samen deelnemen aan Gods zending.

Het gaat om allen die worden gedreven door de liefde van God, uit het noorden, zuiden, oosten en westen; mannen en vrouwen; jong en oud; die getuigen van de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus en getuigen van de kracht van het evangelie om verandering te brengen.

Wij allen zijn een uitdrukking van de lofprijzing Gods glorie in de diversiteit van etniciteit, taal, cultuur en beleefde uitingen van geloof in Jezus. Bereid zijn om de spanningen die onze verschillen veroorzaken vast te houden in plaats van op te lossen; bereid zijn om te leven met de pijn die onze geschiedenis, onze aannames, houdingen, handelingen en onze woorden hebben veroorzaakt en om samen te klagen.

Wij allemaal samen zijn mensen op het kruis gericht die zich inzetten als vredesbrengers in een dienst van verzoening.

Wij allen samen tonen de gezindheid van Christus als we respect tonen voor elkaar – vooral in onze manieren, handelingen en woorden, en als we proberen te luisteren naar en te leren van en met elkaar.

God roept ons samen – ingewijden en buitenstaanders – om te vertrouwen op de Geest van God om ons te leiden en te bekrachtigen in de zending van God (Handelingen 1:8), want zoals God tot Mozes sprak: “Heel de aarde zal vervuld worden met de heerlijkheid van de Heer” Numeri 14:21.

Foto: World Evangelical Alliance