Wie is mijn naaste?

Deze vraag stelt Holly-Anna Petersen in een opinieartikel op de website van Premier Christianity. Petersen is medeoprichter van Christian Climate Action, een christelijke actiegroep op het gebied van klimaat. Ze stelt dat voor de meeste mensen in West-Europa klimaatverandering nog weinig voelbaar is. Op talloze andere plekken in de wereld is dit wel anders. Wereldwijd ondervindt men de directe gevolgen van klimaatverandering: onvoorspelbaar weer, mislukte oogsten, vernietigende bosbranden en overstromingen. Voelen we ons verbonden met deze mensen? In hoeverre delen we in hun pijn en lijden?

Volgens Petersen is directe actie geboden. Ze verwijst naar onderzoek van onder andere de Climate Change Committee, waaruit blijkt dat de komende drie jaar cruciaal zullen zijn. Lukt het ons als maatschappij om onze levensstijl te veranderen en duurzame keuzes te maken? Het lijkt een onmogelijke opdracht, geeft Petersen toe. Maar als we als kerk de uitdaging niet aan durven gaan, veroordelen we onze broeders en zusters in andere delen van de wereld tot een leven van lijden als gevolg van klimaatverandering. Ten diepste heeft de klimaatdiscussie dus een spiritueel element: geloven we dat we als mensheid aan elkaar gegeven zijn en elkaars naaste zijn?

In het artikel deelt Petersen verhalen en ervaringen van kerkleiders in door klimaatverandering getroffen landen als Zuid-Soedan, India, Brazilië, Australië en Kenia. Daarnaast geeft ze een aantal praktische tips over wat je zelf kunt doen om klimaatverandering tegen te gaan. Volgens haar kunnen kerken een profetische rol spelen in het beïnvloeden van politici en beleidsmakers.

Hieronder twee prikkelende citaten uit het artikel van Petersen.

Het volledige (Engelstalige) artikel kunt u hier lezen.

“Een van de wreedste kenmerken van klimaatverandering is dat deze weliswaar grotendeels wordt veroorzaakt door geïndustrialiseerde landen zoals het Verenigd Koninkrijk, maar over het algemeen meer gevolgen heeft voor armere landen. Hoewel we in Groot-Brittannië de gevolgen van de klimaatverandering beginnen te voelen – zowel de storm Eunice als de Europese hittegolf veroorzaakten vorig jaar een miljardenschade – verbleken deze in vergelijking met wat er in andere delen van de wereld gebeurt. Deze inconsistentie is de reden waarom velen de klimaatcrisis omschrijven als ‘s werelds grootste onrecht.”

“Met de ergste gevolgen uit het zicht en uit het hart, kunnen mensen in het Verenigd Koninkrijk een gevoel van inertie voelen als het gaat om het aanpakken van de crisis. Maar hoe moeten we als christenen reageren? 1 Korintiërs 12:26 zegt het volgende: “Als één deel van het lichaam lijdt, lijden alle andere delen mee.” Als we echt deel uitmaken van het wereldwijde lichaam van Christus, zou het lijden van onze broeders en zusters over de hele wereld voor ons van het grootste belang moeten zijn.”

Beeld: Premier Christianity