Geld en zending – Leren van de Islam

In april organiseerde de NZR een rondetafelgesprek over geld en zending. Op welke manier speelt geld een rol in partnerschapsrelaties? In hoeverre worden we bepaald door (impliciete) culturele opvattingen over geld? Een van de conclusies van dit gesprek was dat het belangrijk is om kennis te nemen van de manier waarop geld functioneert in andere contexten. In dat kader delen we dit artikel van John Cheong over wat zendingsorganisaties kunnen leren van Islamitisch bankieren.

In zijn artikel legt Cheong uit dat zendingsorganisaties zich vooral lijken bezig te houden met micro-economische zaken: fondsenwerving, financiering van projecten, ondersteuning van zendelingen. Hij stelt dat er in de zendingswereld over het algemeen weinig wordt nagedacht over macro-economische vraagstukken. Cheong beargumenteert dat het voor zendingsorganisaties nuttig kan zijn om zich te verdiepen in de manier waarop in islamitische culturen nagedacht wordt over geld en economie.

Volgens Cheong is dit niet alleen belangrijk voor een betere samenwerking met internationale partners in moslimlanden, maar ook omdat inzichten uit de islamitische economie de christelijke zending zouden kunnen verrijken. Veel zendingsorganisaties werken namelijk binnen structuren die diepgaand beïnvloed zijn door het kapitalisme en vrijemarktsysteem. Daartegenover zet Cheong drie voorbeelden van economische praktijken uit de moslimwereld, die veel meer gebaseerd zijn op samenwerking en wederzijds vertrouwen.

Het volledige artikel, dat gepubliceerd is in de Lausanne Global Analysis van september 2023, leest u hier.

Beeld: Lausanne