Samuel Lee over kerken en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Op zijn website bespreekt Samuel Lee, directeur van het Center for Theology of Migration en oprichten van de Foundation Academy in Amsterdam, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) in relatie tot kerken en christenen. Lee vertelt dat hij regelmatig christenen tegenkomt die menen dat de UVRM haaks staat op hun geloof. In zijn blog laat Lee zien dat de UVRM diepe religieuze wortels heeft en op veel punten raakt aan de kern van de bijbelse boodschap van barmhartigheid en naastenliefde. Hij ziet een connectie tussen de UVRM en de Bijbel als het gaat om de strijd tegen slavernij, discriminatie en onrecht. Lee roept kerken op om grondig kennis te nemen van de UVRM en de basisprincipes te integreren in hun gemeente-zijn.

De volledige blog leest u hier.