WCC-publicatie over de impact van pan-Afrikaanse vrouwelijke leiders

Angelique Walker-Smith, lid van het centraal comité van de Wereldraad van kerken, heeft een boek geschreven over pan-Afrikaanse leiders binnen de internationale oecumenische beweging. Het boek is gratis downloadbaar op de website van de Wereldraad van kerken. Het voorwoord is geschreven door de onlangs overleden Dr. Agnes Abuom, die van 2013 tot 2022 leiding gaf aan de Wereldraad.

In het boek beschrijft Walker-Smith de bijdrage van pan-Afrikaanse vrouwen binnen de oecumenische beweging, van de jaren voor de oprichting van de Wereldraad in 1948 tot nu. De auteur deelt de vaak onbekende verhalen van verschillende pan-Afrikaanse geloofsvrouwen uit Afrika, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Europa die in hun tijd en context leiderschap hebben getoond tijdens de belangrijke periodes van de hedendaagse oecumenische beweging.

Walker-Smith: “Hun verhalen zijn bedoeld om het buitengewone leiderschap van pan-Afrikaanse geloofsvrouwen wereldwijd te illustreren, die niet de aandacht en zichtbaarheid hebben gekregen die ze zouden moeten hebben in de kerkgeschiedenis en het oecumenische verhaal.”

Naast de persoonlijke ervaringen van de auteur met deze vrouwen, biedt de publicatie een belangrijke herschrijving van het oecumenische verhaal vanuit een pan-Afrikaanse vrouwelijk perspectief. Door het delen van de ervaringen en verhalen van deze vrouwen die historisch gemarginaliseerd zijn, en vaak getroffen door racisme en genderdiscriminatie, hoopt de Wereldraad van Kerken nog meer toe te groeien naar een inclusieve gemeenschap.

Beeld: WCC