Zorg voor de schepping: oproep aan kerkleiders wereldwijd

Op de website van de Lausanne-beweging gaan Lalbiakhlui Rokhum, Jasmine Kwong en Dave Bookless in op de klimaatcrisis. Ze doen in hun artikel een dringende oproep aan kerkleiders overal ter wereld.

Het wordt steeds duidelijker dat de klimaatcrisis een van de grootste uitdagingen vormt in de huidige wereld. Maar valt het tij nog te keren? De vele zorgwekkende berichten kunnen je moedeloos of zelfs wanhopig maken. Toch is er geen reden om bij de pakken neer te zitten. De auteurs laten zien dat juist kerken en christenen in hun aandacht en zorg voor de schepping kunnen putten uit (eeuwenoude) spirituele bronnen. Vanuit christelijk perspectief is deze wereld nog steeds Gods wereld – een wereld die Hij liefheeft en waar Hij zorg voor draagt.

In het artikel bespreken de auteurs vijf uitdagingen en mogelijkheden voor de kerk wereldwijd. Een van de knelpunten is een gebrekkige theologie: Gods plan met de mensheid wordt in sommige kringen gereduceerd tot het redden van ‘zielen’ – terwijl God het herstel van de hele wereld voor ogen heeft. Dit vraagt om een meer holistische benadering: ziel en lichaam, mens en natuur, individu en gemeenschap zijn in Gods wereld onlosmakelijk verbonden. De auteurs onderstrepen hierbij dat de zorg om de schepping geen hype is die wel weer overwaait, maar een manier om te antwoorden op Gods liefde en Hem te eren.

Het artikel eindigt met een aantal aanbevelingen voor kerkleiders:

  • Ontwikkel een meer robuuste theologie over zorg voor de schepping. 
  • Bestudeer de Bijbel met een ecologische lens.
  • Aanbid God in het besef dat God Schepper is en Jezus Heer van de hele schepping. 
  • Bid met de wereldwijde kerk voor de hele schepping.
  • Sluit je aan bij een netwerk van kerken en doe mee aan milieubeschermingsacties in je lokale context.
  • Ontvang updates over actuele gebeurtenissen op het gebied van zorg voor de schepping over de hele wereld.
  • Trek op met mensen en organisaties die zich inzetten voor de schepping.
  • Neem op internationaal niveau deel aan discussies over klimaatbeleid.

Het volledige (Engelstalige) artikel leest u hier.